2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 _

Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2002


November 21 - December 15, 2002

          Low-Ki____
               |
Wataru Sakata______      |Sakata____
          |Sakata____|     |
Ikuto Hidaka_______|           |
                     |Sakata____
Toshito Sasaki_____           |     |
          |Togo_________________|     |
Dick Togo__________|                |
                          |
Kazuhiko Ogasawara_                 |Sakata___
          |Ogasawara____________      |
CW Anderson________|           |     |
                     |     |
Tatsuhito Takaiwa__           |Hoshikawa_|
          |Hoshikawa_      |
Naohiro Hoshikawa__|     |     |
               |Hoshikawa_|
       Frankie Kazarian_|

Return to top of page


No tournament was held in 2003Tenka-ichi Junior Heavyweight Title League 2004


April 18 - 30, 2004
1.Tatsuhiro Takaiwa (winner)8
2.Low-Ki6
3.Ikuto Hidaka4
4.Naohiro Hoshikawa2
5.Osamu Rouko0
1.Tomohiro Ishii6
2.Wataru Sakata5
3.Jun Kasai5
4.Spanky4
5.Zebra Man0
Grand Final: Takaiwa pinned Ishii (16:39)

Note: By winning, Takaiwa become the first Tenka-ichi Junior Heavyweight Title.

Return to top of page

Tenka-ichi Junior Heavyweight League 2005


May 20 - 29, 2005
1.Yoshihito Sasaki (winner)5
2.Tatsuhiro Takaiwa5
3.Minoru Fujita4
4.Gamma3
5.Danshoku Dino3
1.Takehiro Murahama6
2.Ikuto Hidaka6
3.Alex Shelley4
4.Psycho4
5.Osamu Namiguchi0
Semi-Finals: Sasaki pinned Takaiwa (12:41) -- Murahama pinned Hidaka (9:01)

Grand Final: Sasaki pinned Murahama (19:14)

Return to top of page

Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2006


August 24 - 26, 2006

Gentaro__________
         |Gentaro__
Billy Moreno_____|     |
              |Takaiwa__
    Tatsuhito Takaiwa__|     |
                   |
                   |Fujita___
      Minoru Fujita__     |     |
              |     |     |
              |Fujita___|     |
       Ikuto Hidaka__|          |
                        |
                        |Fujita__
       Chris Sabin__          |
              |          |
              |Sabin____     |
       Alex Shelley__|     |     |
                   |     |
                   |Sugawara_|
     Takuya Sugawara__     |
              |     |
Aussie Ozbone____     |Sugawara_|
         |Sasaki___|
Yoshihito Sasaki_|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2007


September 25 - 30, 2007

Ikuto Hidaka_____
         |Hidaka___
Takuya Sugawara__|     |
              |Hidaka____
    Katsushi Takemura__|     |
                   |
                   |Mochizuki_
      Minoru Fujita__      |     |
              |     |     |
              |Mochizuki_|     |
    Masaaki Mochizuki__|           |
                         |
                         |Tanaka___
      Masato Tanaka__           |
              |           |
              |Tanaka____      |
      Naoki Tanizaki__|     |     |
                   |     |
                   |Tanaka____|
        Dick Togo__      |
              |     |
Munenori Sawa____     |Togo______|
         |Sawa_____|
Chad Malenko_____|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2008


October 28 - November 8, 2008

Kimbos Rice_____
        |Rice______
Keita Yano______|     |
              |Rice____
Ken Saito_______      |    |
        |Durango___|    |
Durango_________|          |Fujita___
                  |     |
           Minoru Fujita__|     |
                       |
                       |Minoru___
           Ikuto Hidaka__     |     |
                  |     |     |
                  |Minoru___|     |
              Minoru__|          |
                            |
                            |
         Tatsuhito Takaiwa__          |Takaiwa__
                  |          |
                  |Takaiwa__     |
         The Great Sasuke__|     |     |
                       |     |
                       |     |
          Takuya Sugawara__     |Takaiwa__|
                  |     |
Osamu Namiguchi_          |     |
        |Namiguchi_     |Sawa_____|
Naruto__________|     |    |
              |Sawa____|
Ya Ya Brazil____      |
        |Sawa______|
Munenori Suwa___|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2009


November 19 - 29, 2009

Fujita Hayato____
         |Hayato___
Munenori Sawa____|     |
              |Hayato___
       Hajime Ohara__|     |
                   |
                   |Hidaka___
   Magnitude Kishiwada__     |     |
              |     |     |
              |Hidaka___|     |
       Ikuto Hidaka__|          |
                        |
                        |Hidaka___	
       Sonjay Dutt__          |
              |          |
              |Dutt_____     |
      Minoru Fujita__|     |     |
                   |     |
                   |Devitt___|
      Prince Devitt__     |
              |     |
Akira Towaza_____     |Devitt___|
         |Sugawara_|
Takuya Sugawara__|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2010


September 14 - 19, 2010

Sonjay Dutt_____
        |Dutt_____
Madoka__________|     |
             |Otoko___
    Kaijin Habu Otoko__|    |
                  |
                  |Otoko___
     Takuya Sugawara__     |    |
             |    |    |
             |Fujita__|    |
      Minoru Fujita__|         |
                      |
                      |Hidaka__	
      Ikuto Hidaka__         |
             |         |
             |Hidaka__     |
       Hikaru Sato__|    |    |
                  |    |
                  |Hidaka__|
        Tyson Dux__     |
             |    |
Yuzuru Saito____     |Sawa____|
        |Sawa_____|
Munenori Sawa___|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2011


September 13 - 17, 2011

Super Crazy_______
         |Crazy_____
Ikuto Hidaka______|     |
               |Fujita___
        Mineo Fujita__|     |
                    |
                    |Hayato__
        Robby Heart__     |    |
               |     |    |
               |Hayato___|    |
     Fujita Jr. Hayato__|         |
                        |
                        |Sawa___
      Susumu Yokosuka__          |
               |         |
               |Yokosuka_     |
        Talafumi Ito__|     |    |
                    |    |
                    |Sawa____|
       Munenori Sawa__     |
               |     |
Kaijin Habu Otoko_      |Sawa_____|
         |Sugawara__|
Takuya Sugawara___|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2012


September 12 - 17, 2012

       Tatsuhito Takaiwa__
                |
                |Takaiwa___
Frank David__________      |     |
           |Boyd______|     |
Phil Boyd____________|           |
                      |Hashimoto_
Craig Classic________           |     |
           |Hashimoto____________|     |
Daichi Hashimoto_____|                |	
                           |Grisham__
Sicodelico, Jr.______                 |     |
           |Sicodelico___________      |     |
Mineo Fujita_________|           |     |     |
                      |Grisham___|     |
Jason New____________           |          |
           |Grisham______________|          |
Jonathon Grisham_____|                     |
                                |Grisham___
Ikuto Hidaka_________                      |
           |Hidaka_______________           |
Takafumi Ito_________|           |          |
                      |Hidaka____     |
Ho Ho Lung___________           |     |     |
           |Guinness_____________|     |     |
Shawn Guinness_______|                |     |
                           |     |
Kaijin Habu Otoko____                 |Hidaka___|
           |Otoko________________      |
Menso-re Oyaji_______|           |     |
                      |     |
Genki Horiguchi______           |Horiguchi_|
           |Horiguchi_      |
Robby Hart___________|     |     |
                |Horiguchi_|
                |
        Takuya Sugawara__|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2013


September 9 - 16, 2013

Hub_________________
          |Hub_____
Onryo_______________|    |
               |Hub_____
Yo-Hey______________     |    |
          |Hidaka__|    |
Ikuto Hidaka________|         |
                   |Hub_____
Billy Ken Kid_______         |    |
          |Ken Kid_     |    |
El Hijo del Pantera_|    |    |    |
               |Lee_____|    |
Takuya Sugawara_____     |         |
          |Lee_____|         |
Jason Lee___________|             |
                        |Hub___
Mineo Fujita________              |
          |Fujita__         |
Jack Anthony________|    |         |
               |Fujita__     |
Etiology____________     |    |    |
          |Jackson_|    |    |
Hartley Jackson_____|         |    |
                   |Fujita__|
Tigers Mask_________         |
          |Tigers__     |
Mensore Oyaj________|    |    |
               |Tigers__|
               |
      Jonathon Grisham__|

Note: By winning the tournament, Hub also won the NWA World Junior
Heavyweight and Zero One International Junior Heavyweight Titles.

Return to top of page


No tournament was held in 2014Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2015


June 29 - July 16, 2015

Takuya Sugawara___
         |Sugawara__
Hercules Senga____|     |
               |Sugawara__
Jason Lee_________      |     |
         |Katsumata_|     |
Shunma Katsumata__|           |Sugawara__
                    |     |
Takafumi Ito______           |     |
         |Miyamoto_____________|     |
Yuko Miyamoto_____|                |
                          |Kodaka__
Tatsuhito Takaiwa_                 |    |
         |Takaiwa______________      |    |
Psycho____________|           |     |    |
                    |Kodaka____|    |
Kenbai____________           |          |
         |Kodaka_______________|          |
Isami Kodaka______|                     |
                              |Hidaka__
Fujita Jr. Hayato_                     |
         |Hayato_______________          |
Kotaro Nasu_______|           |          |
                    |Hayato____     |
Manabu Hara_______           |     |    |
         |Yasshi_______________|     |    |
Brother Yasshi____|                |    |
                          |    |
Naoki Tanizaki____                 |Hidaka__|
         |Tanizaki_____________      |
Mineo Fujita______|           |     |
                    |     |
Eisa 8____________           |Hidaka____|
         |Eisa 8____      |
Wild Cat__________|     |     |
               |Hidaka____|
Kaz hayashi_______      |
         |Hidaka____|
Ikuto Hidaka______|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2016


September 25 - 29, 2016

Ikuto Hidaka______
         |Hidaka___
Takuya Nomura_____|     |
              |Suzuki___
       Kotaro Suzuki__|     |
                   |
                   |Suzuki___
     Fujita Jr. Hayato__     |     |
              |     |     |
Masashi Takeda____     |Takaiwa__|     |
         |Takaiwa__|          |
Tatsuhito Takaiwa_|               |Sugawara__
                        |
Isami Kodaka______               |
         |Kodaka___          |
Shinya Ishida_____|     |          |
              |Sugawara___________|
Ultimo Dragon_____     |
         |Sugawara_|
Takuya Sugawara___|

Return to top of page


Tenka-ichi Junior Heavyweight League 2017


April 4 - 26, 2017
1.Sean Guinness (winner)5
2.Shinjiro Ohtani5
3.Fujita Jr. Hayato4
4.Takuya Sugawara3
5.Minoru Tanaka3
1.Tatsuhito Takaiwa6
2.Kotaro Suzuki5
3.Koji Kanemoto4
4.Takumi Tsukamoto3
5.Ikuto Hidaka2
Semi-Finals: Guinness pinned Ohtani (8:30) -- Suzuki pinned Takaiwa (8:46)

Grand Final: Guinness pinned Suzuki (17:31)

Return to top of page

Tenka-ichi Junior Heavyweight Tournament 2018


November 17 - 24, 2018

Tatsuhito Takaiwa_
         |Takaiwa_
Yuya Aoki_________|    |
              |Sugi___
           Sugi__|    |
                  |
                  |Sugi___
      Takuya Sugawara_    |    |
              |    |    |
              |Asuka__|    |
          Asuka__|        |
                      |
                      |Sugi___
       Fuminori Abe_        |
              |        |
              |Abe____    |
       Ikuto Hidaka_|    |    |
                  |    |
                  |Hayata_|
      Hagane Shinnou_    |
              |    |
Rocky Kawamura____     |Hayata_|
         |Hayata__|
Hayata____________|

Return to top of page