2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Five Star Grand Prix 2012


August 19 - September 30, 2012

1.Yuzuki Aikawa (winner)7
2.Nanae Takahashi7
3.Yoshiko6
4.Io Shirai5
5.Yuhi3
6.Act Yasukawa2
1.Kyoko Kimura7
2.Natsuki Taiyo7
3.Dark Angel6
4.Miho Wakizawa6
5.Saki Kashima3
6.Kairo Hojo1
Grand Final: Aikawa pinned Kimura (16:34)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2013


August 25 - September 23, 2013

1.Alpha Female7
2.Io Shirai7
3.Dark Angel4
4.Kairi Hojo4
5.Kaori Yoneyama4
6.Takumi Iroha4
1.Nanae Takahashi (winner)7
2.Kyoko Kimura6
3.Natsuki Taiyo5
4.Yoshiko5
5.Yuhi5
6.Act Yasukawa3
Grand Final: Takahashi pinned Alpha Female (13:08)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2014


August 24 - September 23, 2014

1.Yoshiko7
2.Kyoko Kimura6
3.Mayu Iwatani6
4.Takumi Iroha5
5.Dash Chisako4
6.Koguma2
1.Io Shirai (winner)6
2.Nanae Takahashi6
3.Kairi Hojo5
4.Kaori Yoneyama5
5.Melissa5
6.Star Fire3
Grand Final: Shirai pinned Yoshiko (12:46)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2015


August 23 - September 23, 2015

1.Kairi Hojo (winner)7
2.Queen Maya7
3.Kaoru7
4.Starfire5
5.Chelsea4
6.Haruka Kato0
1.Hudson Envy8
2.Io Shirai7
3.Kaori Yoneyama5
4.La Rosa Negra5
5.Mayu Iwatani5
6.Kris Wolf0
Grand Final: Hojo pinned Envy (18:16)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2016


August 21 - September 22, 2016

1.Tessa Blanchard10
2.Io Shirai9
3.Momo Watanabe8
4.Kairi Hojo6
5.Courtney Stewart4
6.Jungle Kyona4
7.Kris Wolf1
1.Yoko Bito (winner)9
2.Kay Lee Ray9
3.Toni Storm8
4.Mayu Iwatani8
5.Blue Nikita6
6.Natsumi Maki2
7.Hiromi Mimura0
Grand Final: Bito pinned Blanchard (16:27)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2017


August 19 - September 18, 2017

1.Toni Storm (winner)11
2.Io Shirai10
3.Kay Lee Ray8
4.Jungle Kyona8
5.Mandy Leon8
6.HZK7
7.Tam Nakano2
8.Konami2
1.Yoko Bito10
2.Viper10
3.Kagetsu10
4.Mayu Iwatani10
5.Hana Kimura8
6.Hiromi Mimura4
7.Xiz Brookside2
8.Kris Wolf2
Grand Final: Storm pinned Bito (8:17)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2018


August 18 - September 24, 2018

1.Utami Hayashishita10
2.Kagetsu9
3.Rachel Ellering9
4.Jungle Kyona8
5.Konami6
6.Kimber Lee6
7.Natsuko Tora4
8.Tam Nakano4
1.Mayu Iwatani (winner)9
2.Hazuki9
3.Momo Watanabe8
4.Nicole Savoy8
5.Kelly Klein8
6.Jamie Hayter6
7.Sumire Natsu4
8.Saki Kashima4
Grand Final: Iwatani pinned Hayashishita (15:56)

Return to top of page

Five Star Grand Prix 2019


August 17 - September 22, 2019

1.Hana Kimura (winner)10
2.Tam Nakano10
3.Momo Watanabe10
4.Mayu Iwatani8
5.Hazuki8
6.Avary8
7.AZM8
8.Saki Kashima6
9.Sumire Natsu4
1.Konami11
2.Bea Priestley10
3.Jamie Hayter10
4.Kagetsu9
5.Arisa Hoshiki9
6.Andras Miyagi7
7.Utami Hayashishita6
8.Jungle Kyona6
9.Natsuko Tora4
Grand Final: Kimura submitted Konami (14:18)

Return to top of page