2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Goddesses of Stardom Tag Title League 2011


October 10 - November 27, 2011

1.Yuzuki Aikawa & Yoko Bito (winner)4
2.Natsuki & Taiyo & Yoshiko4
3.Nanae Takahashi & Io Shirai2
4.Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani2

Grand Final
Aikawa & Bito beat Taiyo & Yoshiko
(16:15) when Bito pinnned Yoshiko

Return to top of page

Goddesses of Stardom Tag Title League 2012


October 27 - November 25, 2012

1.Kairi Hojo & Natsumi Showzuki4
2.Nanae Takahashi & Miho Wakizawa4
3.Kyoko Kimura & Christina Von Eerie3
4.Saki Kashima & Act Yasukawa1
1.Natsuki Taiyo & Yoshiko (winners)4
2.Yuzuki Aikawa & Yuhi4
3.Io Shirai & Mayu Iwatani2
4.Eri Susa & Nozomi2
Grand Final
Taiyo & Yoshiko beat Hojo & Showzuki
(9:50) when Yoshiko pinned Hojo

Return to top of page

Goddesses of Stardom Tag Tournament 2013


October 20 - November 23, 2013

Kyoko Kimura & Act Yasukawa____
                |Kimura & Yasukawa__
Kaori Yoneyama & Yuhi__________|          |
                          |Kimura & Yasukawa__
Io Shirai & Takumi Iroha_______          |          |
                |Takahashi & Hojo___|          |
Nanae Takahashi & Kairi Hojo___|                    |
                                    |Kimura & Yasukawa__
Natsuki Taiyo & Yoshiko________                    |
                |Taiyo & Yoshiko____          |
Dash Chisako & Sendai Sachiko__|          |          |
                          |Alpha & Predator___|
Miho Wakizawa & Mayu Iwatani___          |
                |Alpha & Predator___|
Alpha Female & Female Predator_|

Return to top of page


Goddesses of Stardom Tag Title League 2014


October 12 - November 16, 2014

1.Io Shirai & Mayu Iwatani4
2.Star Fire & Mystique4
3.Miho Wakizawa & Koguma2
4.Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen2
1.Nanae Takahashi & Kairi Hojo (winners)5
2.Takumi Iroha & Risa Sera3
3.Yoshiko & Reo Hazuki2
4.Kyoko Kimura & Kris Wolf2
Grand Final
Takahashi & Hojo beat Shirai & Iwatani
(17:32) when Hojo pinned Iwatani

Return to top of page


Goddesses of Stardom Tag Tournament 2015


November 8, 2015 in Tokyo, Japan

Io Shirai & Mayu Iwatani___________
                  |Shirai & Iwatani____
Kaori Yoneyama & Alex Lee__________|          |
                            |Shirai & Iwatani____
Kairi Hojo & Haruka Kato___________           |          |
                  |Draw________________|          |
Act Yasukawa & Holidead____________|                     |
                                       |Shirai & Iwatani__
Momo Watanabe & Datura_____________                     |
                  |Watanabe & Datura___           |
Hiromi Mimura & Starlight Kid______|          |          |
                            |Garrett & Matsumoto_|
Kyoko Kimura & Kris Wolf___________           |
                  |Garrett & Matsumoto_|
Santana Garrett & Hiroyo Matsumoto_|

Return to top of page


Goddesses of Stardom Tag League 2016


October 23 - November 11, 2016

1.Yoko Bito & Kairi Hojo (winners)4
2.Thunder Rosa & Holidead4
3.Santana Garrett & Chelsea Green3
4.Hiromi Mimura & Saori Anno1
1.Io Shirai & Mayu Iwatani5
2.Leah & Kasey Owens3
3.Momo Watanabe & Jungle Kyona2
4.Kagetsu & Kris Wolf2
Grand Final
Bito & Hojo beat Shirai & Iwatani
(18:54) when Hojo pinned Iwatani

Return to top of page


Goddesses of Stardom Tag League 2017


October 14 - November 5, 2017

1.Kelly Klein & Bea Priestley (winners)7
2.Io Shirai & HZK5
3.Hiromi Mimura & Konami4
4.Natsuko Tora & Shiki Shibusawa2
1.Yoko Bito & Jungle Kyona5
2.Hana Kimura & Kagetsu5
3.Chardonnay & Scarlett4
4.Starlight Kid & AZM0
Note: The teams from each block wrestled the teams
in the other block rather than the teams in their own.

Grand Final
Priestley & Klein beat Kyona & Bito
(12:19) when Priestley pinned Kyona

Return to top of page


Goddesses of Stardom Tag League 2018


October 13 - November 4, 2018

1.Bea Priestley & Chardonnay7
2.Kagetsu & Hazuki6
3.Jungle Kyona & Natsuko Tora6
4.Natsu Sumire & Session Moth Martina4
5.Konami & AZM4
6.Tam Nakano & Shiki Shibusawa3
1.Momo Watanabe & Utami Hayashishita (winners)8
2.Hana Kimura & Mari Apache8
3.Mayu Iwatani & Saki Kashima7
4.Starlight Kid & Natsumi5
5.Kaori Yoneyama & Ruaka2
6.Leo Onozaki & Hanan0
Grand Final
Watanabe & Hayashishita beat Bea Priestley & Chardonnay
(8:35) when Hayashishita submitted Chardonnay

Return to top of page