New Person
Tournament 1985
Fuji Network
Tag Tournament
Discover New Heroine
Tag Tournament
Soft On Demand
Tournament
Five Star Tournament U-Star Tournament
Young Girls Tournament Trios League 1995 _

New Person Tournament 1985         Hisako Uno__
               |
               |Uno________
Yumiko Hotta______      |      |
         |Hotta_____|      |
Kumiko Iwamoto____|           |
                     |Uno_______
Megumi Nakamae____            |     |
         |Nakamae___      |     |
???_______________|     |      |     |
               |Nakamae____|     |
Kyoko Aso_________      |           |
         |Aso_______|           |
Mika Suzuki_______|                 |
                          |Sakamoto__
Akimi Sakamoto____                 |
         |Sakamoto__            |
Sayuri Nakajima___|     |           |
               |Sakamoto___      |
???_______________      |      |     |
         |???_______|      |     |
???_______________|           |     |
                     |Sakamoto__|
???_______________            |
         |Kanazaki__      |
Kanazaki__________|     |      |
               |Nishiwaki__|
               |
      Mitsuko Nishiwaki_|

Return to top of page


Fuji Network Tag Team Tournament


July 30 - August 15, 1992

Manami Toyota & Mima Shimoda______
                 |Toyota & Shimoda____
Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe___|          |
                            |Yoshida & Hasegawa___
Mariko Yoshida & Sake Hasegawa____           |           |
                 |Yoshida & Hasegawa__|           |
Etsuko Mita & Takako Inoue________|                     |
                                       |Hokuto & Yamada___
                                       |         |
            Akira Hokuto & Toshiyo Yamada___           |         |
                            |           |         |
                            |Hokuto & Yamada______|         |
                            |                    |Kong & Nakano____
              Kyoko Inoue & Terri Power___|                    |
                                                |
                                                |
                                    Bull Nakano & Aja Kong___|
Return to top of page


Five Star Tournament


November 20, 1994 in Tokyo, Japan

Combat Toyoda____
         |Toyoda___
Yumiko Hotta_____|     |
              |Hokuto___
Akira Hokuto_____     |     |
         |Hokuto___|     |
Eagle Sawai______|          |
                   |Hokuto___
Aja Kong_________          |
         |Kong_____     |
Manami Toyota____|     |     |
              |Kong_____|
Dynamite Kansai__     |
         |Kansai___|
Kyoko Inoue______|

Complete Results at Big Egg Wrestling Universe

Return to top of page


Trios League 1995


??? - October 10, 1985

1.Tomoko Watanabe, Kyoko & Takako Inoue (winners)8
2.Aja Kong, Reggie Bennett, & Rie Tamada7
3.Manami Toyota, Kaoru Ito, & Mariko Yoshida6
4.Yumiko Hotta, Etsuko Mita, & Mima Shimoda3

Return to top of page

U-Star Tournament


August 12 - 13, 1996

Rosina Elina_____
         |Elina____
Yoko Takahashi___|     |
              |Elina____
Elma Wayhoff_____     |     |
         |Bennett__|     |
Reggie Bennett___|          |
                   |Elina__
Lioness Asuka____          |
         |Asuka____     |
Margot Neyhoft___|     |     |
              |Hotta____|
Valerie Witt_____     |
         |Hotta____|
Yumiko Hotta_____|

Tournament held at Budokan Hall

Return to top of page


Veteran & Rookie Tag Tournament


August 12 - 13, 1996

Dynamite Kansai & Tomoko Kozumi___
                 |Kansai & Kozumi_____
Takako Inoue & Kyoko Ichiki_______|          |
                            |Kansai & Kozumi__
Shark Tsuchiya & Miss Mongol______           |         |
                 |Watanabe & Maekawa__|         |
Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa__|                   |
                                     |Kansai & Kozumi__
Megumi Kudo & Kaori Nakayama______                    |         |
                 |Kudo & Nakayama_____         |         |
Jaguar Yokota & Yuko Kosugi_______|          |         |         |
                            |Kimura & Lee_____|         |
Mima Shimoda & Chikako Shiratori__           |                  |
                 |Kimura & Lee________|                  |
Bison Kimura & Yuki Lee___________|                            |
                                              |Kansai & Kozumi__
Toshiyo Yamada & Sonoko Kato______                             |
                 |Yamada & Kato_______                  |
Estuko Mita & Genki Misae_________|          |                  |
                            |Yamada & Kato_____         |
Hikari Fukuoka & Reiko Amano______           |         |        |
                 |Toyota & Tamada_____|         |        |
Manami Toyota & Rie Tamada________|                    |        |
                                     |Kong & Tamura___|
Kyoko Inoue & Chaparita Asari_____                    |
                 |Inoue & Asari_______          |
Devil masami & Tomoko Miyaguchi___|          |         |
                            |Kong & Tamura_____|
Chigusa Nagayo & Hirota___________           |
                 |Kong & Tamura_______|
Aja Kong & Yoshiko Tamura_________|
Tournament held at Budokan Hall

Return to top of page


AJW/LLPW Young Girls Tournament


??? - March 14, 1999

      Momoe Nakanishi__
               |
Nanae Takahashi__      |Takahashi__
         |Takahashi__|      |
Sayuri Okino_____|            |
                     |Aono___
Keiko Aono_______            |    |
         |Aono___________________|    |
Kayo Noumi_______|                |
                         |Aono___
Miho Wakizawa____                |
         |Wakizawa___          |
Megumi Sato______|      |          |
               |Wakizawa___________|
Junko Yagi_______      |
         |Yagi_______|
Miho Wataba______|     

Return to top of page


Soft On Demand Tournament


December 24, 2000 in Yokohama, Japan

      Yumiko Hotta___
              |
Kaoru Ito________     |Hotta___
         |Ito______|    |
Kayo Noumi_______|         |
                  |Nakanishi__
Momoe Nakanishi__          |      |
         |Nakanishi_________|      |
Miho Wakizawa____|               |
                        |Toyota___
Reggie Bennett___                |
         |Bennett___________      |
Nanae Takahashi__|         |      |
                  |Toyota_____|
Takako Inoue_____          |
         |Inoue____     |
Miyuki Fuji______|     |    |
              |Toyota__|
      Manami Toyota__|

Complete Results at Wrestlemarinpiad 2000

Return to top of page