WAR Six Man Tag
Title Tournament 1994
WAR Six Man Tag
Title Tournament 1996
WAR/LLPW Mixed Gender
Tag Team Tournament
Junior Title Tournament 1995 Jr. Tag Title Tournament 1996 Jr. Tag Title Tournament 1997
J-1 Tournament 1998 Super J Cup: 2nd Stage _


WAR Six Man Tag Team
Title Tournament 1994


June 30, 1994 in Sendai, Japan

Gedo & Jado & Hiromichi Fuyuki_________________________
                            |Gedo & Jado & Fuyuki___________
Hideo Takayama & Yogushi & Hiroshi Itakura_____________|                |
                                            |Gedo & Jado & Fuyuki___________
Lionheart & Bret Como & Dos Caras______________________                |                |
                            |Lionheart & Como & Caras_______|                |
Arashi & Ashura Hara & Super Strong Machine____________|                                |
                                                            |Gedo & Jado & Fuyuki____
Masanobu Kurisu & Koji Ishinriki & Takashi & Ishikawa__                                |
                            |Shiryu & Sasake & Orihara______                |
Shiryu & Great Sasake & Masao Orihara__________________|                |                |
                                            |Tenryu & Hamaguchi & Kitihara__|
Ryo Myake & Kendo Nagasaki & Kishin Kawabata___________                |
                            |Tenryu & Hamaguchi & Kitihara__|
Genichiro Tenryu & Animal Hamaguchi & Koki Kitihara____|
Return to top of pageWAR International Junior
Heavyweight Title Tournament 1995


March 26, 1995 in Tokyo, Japan

Ultimo Dragon__________
            |Ultimo_____
Ultimate Dragon (Como)_|      |
                  |Lionheart__
Lionheart______________      |      |
            |Lionheart__|      |
Masao Orihara__________|            |
                        |Gedo_____
1-2-3 Kid______________            |
            |1-2-3 Kid__      |
Negro Casas____________|      |      |
                  |Gedo_______|
Yuji Yasuraoka_________      |
            |Gedo_______|
Gedo___________________|

Tournament held at Sumo Hall

Return to top of pageSuper J Cup: 2nd Stage


December 13, 1995 in Tokyo, Japan

        Chris Benoit___
                |
                |Benoit___
Lionheart__________      |     |
          |Lionheart__|     |
Hanzo Nakajima_____|           |
                     |Gedo____
El Samurai_________           |    |
          |Dos Caras__     |    |
Dos Caras__________|      |     |    |
                |Gedo_____|    |
Masayoshi Motegi___      |         |
          |Gedo_______|         |
Gedo_______________|               |
                         |Liger___
Ultimo Dragon______                |
          |Dragon_____          |
Shoichi Funaki_____|      |         |
                |Dragon___     |
Masaaki Mochizuki__      |     |    |
          |Ohtani_____|     |    |
Shinjiro Ohtani____|           |    |
                     |Liger___|
Gran Naniwa________           |
          |Naniwa_____     |
Damien_____________|      |     |
                |Liger____|
                |
        Jushin Liger___|

Tournament held at Sumo Hall

Return to top of pageWAR International Junior
Heavyweight Tag Title Tournament 1996


February 23, 1996 in Sendai, Japan

Yuji Yasuraoka & Lance Storm______
                 |Yasuraoka & Storm___
Gran Naniwa & Maasaki Mochizuki___|          |
                            |Lion Do & Gedo____
Ultimo Dragon & Negro Casa________           |
                 |Lion Do & Gedo______|
Lion Do (Jericho) & Gedo__________|

Return to top of pageWAR Six Man Tag Team
Title Tournament 1996


July 20, 1996 in Tokyo, Japan

Gedo & Jado & Hiromichi Fuyuki_________________________
                            |Gedo & Jado & Fuyuki__________
Kazuo Yamazaki & Osamu Kido & Takashi Iizuka___________|               |
                                           |Gedo & Jado & Fuyuki_______
Yoji Anjoh & Yoshihiko Takayama & 200% Machine_________                |              |
                            |Choshu & Kojima & Nishimura___|              |
Riki Choshu & Satoshi Kojima & Osamu Nishimura_________|                             |
                                                         |Takada & Sano & Kakihara____
Koji Kitao & Koki Kitihara & Maasaaki Mochizuki________                              |
                            |Tenta & Taitako & Arashi______              |
John Tenta & Osamu Taitako & Arashi____________________|               |              |
                                           |Takada & sano & Kakihara___|
Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami & Nobutaka Araya___                |
                            |Takada & Sano & Kakihara______|
Nobuhiko Takada & Yuhi Sano & Masahiko Kakihara________|
Tournament held at Sumo Hall

Return to top of pageJ-1 Title Tournament 1998


November 18, 1997 - January 14, 1998

Genichiro Tenryu___
          |Tenryu_____
Yoshiaki Fujiwara__|      |
                |Tenryu___
         Koji Kitao___|     |
                     |
                     |
Koki Kitihara______           |Tenryu___
          |Kitihara___     |
Arashi_____________|      |     |
                |Araya____|
Nobutaka Araya_____      |
          |Araya______|
Nobukazu Hirai_____|

Return to top of pageWAR International Junior
Heavyweight Tag Title Tournament 1997


November 24, 1997 in Yokohama, Japan

Hiroyoshi Katsuba & Masakazu Fukuda__
                   |Katsuba & Fukuda____
Lance Storm & Battle Ranger__________|          |
                             |Katsuba & Fukuda___
Yuji Yasuraoka & Tadahiro Ishii______           |
                   |yasuraoka & Ishii___|
Masao Orihara & Hidetomo Egawa_______|

Return to top of pageWAR/LLPW Mixed Gender Tag Tournament


September 27, 1998 in Tokyo, Japan

Yuji Yasuraoka & Yasha Kurenai____
                 |Yasuraoka & Kurenai____
Maasaki Mochizuki & Harley Saito__|            |
                             |Yasuraoka & Kurenai____
Nobukazu Hirai & Noiyo Tateno_____            |            |
                 |Hirai & Tateno_________|            |
Jun Kikuchi & Miho Watabe_________|                        |
                                         |Yasuraoka & Kurenai____
Genichiro Tenryu & Rumi Kazama____                        |
                 |Tenryu & Kazama________            |
Nobutaka Araya & Shinobu Kandori__|            |            |
                             |Kitihara & Sawai_______|
Tadahiro Ishii & Carol Midori_____            |
                 |Kitihara & Sawai_______|
Koki Kitihara & Eagle Sawai_______|
Return to top of page