W-1 Title Tournament 2014 W-1 Cruiserweight
Title Tournament 2015
Wrestle-1 Grand Prix 2015
W-1 Tag Title League 2014 W-1 Cruiserweight
Title Tournament 2016
Wrestle-1 Grand Prix 2016
W-1 Result Title Tournament 2014 _ Wrestle-1 Grand Prix 2017

Wrestle-1 Title Tournament 2014


September 21 - October 8, 2014

Masakatsu Funaki__
         |Funaki__
Tajiri____________|    |
              |Funaki__
Ryoto Hama________     |    |
         |Akira___|    |
Akira_____________|         |
                  |Kono____
Yusuke Kodama_____         |    |
         |Kodama__     |    |
Yasufumi Nakanoue_|    |    |    |
              |Kono____|    |
Juro Kuroshio_____     |         |
         |Kono____|         |
Masayuki Kono_____|             |
                       |Kono__
Kai_______________              |
         |Kai_____         |
Manabu Soya_______|    |         |
              |Kai_____     |
Daiki Inaba_______     |    |    |
         |Tanaka__|    |    |
Minoru Tanaka_____|         |    |
                  |Kai_____|
Hiroshi Yamato____         |
         |Yamato__     |
Seiki Yoshioka____|    |    |
              |Kondo___|
Kaz Hayashi_______     |
         |Kondo___|
Shuji Kondo_______|

Return to top of page


Wrestle-1 Tag Title League 2014


November 15 - 30, 2014

1.Masayuki Kono & Tajiri8
2.Kaz Hayashi & Shuji Kondo (winners)6
3.Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio4
4.Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue2
5.Nosawa Rongai & Mazada0

1.Kai & Ryota Hama6
2.Akira & Manabu Soya5
3.Seiya Sanada & Hiroshi Yamato4
4.Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka4
5.Yusuke Kodama & Koji Doi1

Semi-Finals
Soya & Akira beat Kono & Tajiri
(9:15) when Akira pinned Tajiri

Hayashi & Kondo beat Kai & Hama
(11:37) when Kondo pinned Hama

Grand Final
Hayashi & Kondo beat Soya & Akira
(26:05) when Hayashi pinned Akira

Return to top of page

Wrestle-1 Cruiserweight Title Tournament 2015


April 1 - May 5, 2015

Minoru Tanaka_______
          |Tanaka__
Seiki Yoshioka______|    |
               |Tanaka__
Andy Wu_____________     |    |
          |Pantera_|    |
El Hijo del Pantera_|         |
                   |Tanaka__
Hiroshi Yamato______         |
          |Yamato__     |
Rionne Fujiwara_____|    |    |
               |Hayashi_|
Yusuke Kodama_______     |
          |Hayashi__
Kaz Hayashi_________|

Return to top of page


Wrestle-1 Grand Prix 2015


August 2 - 30, 2015

Minoru Tanaka_____
         |Tanaka_____________	
Andy Wu___________|          |
                   |
Mazada____________          |Kondo____
         |Mazada___     |     |
Hiroki Murase_____|     |     |     |
              |Kondo____|     |
        Shuji Kondo__|          |
                        |
                        |Kondo___
      Hiroshi Yamato__          |    |
              |          |    |
Akira_____________     |Hayashi__     |    |
         |Hayashi__|     |     |    |
Kaza Hayashi______|          |     |    |
                   |Sakamoto_|    |
Jay Freddie_______          |         |
         |Sakamoto___________|         |
Kazma Sakamoto____|                   |
                             |Soya___
Jiro Kuroshio_____                    |
         |Kuroshio_               |
Yasufumi Nakanoue_|     |              |
              |Kuroshio_          |
            Kai__|     |         |
                   |         |
                   |Kuroshio_     |
     Yoshihiro Tajiri__     |     |    |
              |     |     |    |
Masayuki Kono_____     |Tajiri___|     |    |
         |Doi______|          |    |
Koji Doi__________|               |    |
                        |Soya____|
                        |
        Manabu Soya__          |
              |          |
Kuma Goro_________     |Soya_____     |
         |Hama_____|     |     |
Ryoto Hama________|          |     |
                   |Soya_____|
Nosawa Rongai_____          |
         |Ashino_____________|
Shotaro Ashino____|

Return to top of page


Wrestle-1 Cruiserweight Title Tournament 2016


March 11 - 13, 2016

Minoru Tanaka___
        |Tanaka__
Seiki Yoshioka__|    |
             |Suzuki__
Andy Wu_________     |
        |Suzuki__|
Kotaro Suzuki___|	

Return to top of page


Wrestle-1 Grand Prix 2016


June 15 - July 1, 2016

Manabu Soya_______
         |Soya_____
Kazma Sakamoto____|     |
              |Soya_____
Hiroki Murase_____     |     |
         |Inaba____|     |
Daiki Inaba_______|          |
                   |Soya____
Akira_____________          |    |
         |Akira____     |    |
Koji Doi__________|     |     |    |
              |Ashino___|    |
Jiro Kuroshio_____     |         |
         |Ashino___|         |
Shotaro Ashino____|              |
                        |Soya__	
Kaz Hayashi_______               |
         |Hayashi__          |
Minoru Tanaka_____|     |         |
              |Hayashi__     |
Seiki Yoshioka____     |     |    |
         |Kono_____|     |    |
Masayuki Kono_____|          |    |
                   |Hino____|
Yasufumi Nakanoue_          |
         |Nakanoue_     |
Kuma Goro_________|     |     |
              |Hino_____|
Ryota Hama________     |
         |Hino_____|
Yuji Hino_________|

Return to top of page


Wrestle-1 Result Title Tournament 2017


January 15 - February 22, 2017

Koji Doi________
        |Doi______
Masayuki Mitomi_|     |
             |Doi______
Kohei Fujimura__     |     |
        |Tanaka___|     |
Ganseki Tanaka__|          |
                  |Doi___
Kumagoro________          |
        |Kumagoro_     |
Seigo Tachibana_|     |     |
             |Maruse___|
Jun Tonsyo______     |
        |Murase___|
Hiroki Murase___|

Return to top of page


Wrestle-1 Grand Prix 2017


July 12, 2017 in Tokyo, Japan

Jiro Kuroshio_
       |Kuroshio_
Koji Doi______|     |
            |Kuroshio_
Kumagoro______     |     |
       |Soya_____|     |
Manabu Soya___|          |
                 |Kuroshio__
Takanori Ito__          |
       |Ito______     |
Shuji Kondo___|     |     |
            |Kono_____|
Daiki Inaba___     |
       |Kono_____|
Masayuki Kono_|

Return to top of page