Grand Prix 2015 2016 2017 2018 2019
Tag League _ _ 2017 2018 2019
Cruiser Festival _ _ _ 2018 2019

Wrestle-1 Grand Prix 2015


August 2 - 30, 2015

Minoru Tanaka_____
         |Tanaka_____________	
Andy Wu___________|          |
                   |
Mazada____________          |Kondo____
         |Mazada___     |     |
Hiroki Murase_____|     |     |     |
              |Kondo____|     |
        Shuji Kondo__|          |
                        |
                        |Kondo___
      Hiroshi Yamato__          |    |
              |          |    |
Akira_____________     |Hayashi__     |    |
         |Hayashi__|     |     |    |
Kaza Hayashi______|          |     |    |
                   |Sakamoto_|    |
Jay Freddie_______          |         |
         |Sakamoto___________|         |
Kazma Sakamoto____|                   |
                             |Soya___
Jiro Kuroshio_____                    |
         |Kuroshio_               |
Yasufumi Nakanoue_|     |              |
              |Kuroshio_          |
            Kai__|     |         |
                   |         |
                   |Kuroshio_     |
     Yoshihiro Tajiri__     |     |    |
              |     |     |    |
Masayuki Kono_____     |Tajiri___|     |    |
         |Doi______|          |    |
Koji Doi__________|               |    |
                        |Soya____|
                        |
        Manabu Soya__          |
              |          |
Kuma Goro_________     |Soya_____     |
         |Hama_____|     |     |
Ryoto Hama________|          |     |
                   |Soya_____|
Nosawa Rongai_____          |
         |Ashino_____________|
Shotaro Ashino____|

Return to top of page


Wrestle-1 Grand Prix 2016


June 15 - July 1, 2016

Manabu Soya_______
         |Soya_____
Kazma Sakamoto____|     |
              |Soya_____
Hiroki Murase_____     |     |
         |Inaba____|     |
Daiki Inaba_______|          |
                   |Soya____
Akira_____________          |    |
         |Akira____     |    |
Koji Doi__________|     |     |    |
              |Ashino___|    |
Jiro Kuroshio_____     |         |
         |Ashino___|         |
Shotaro Ashino____|              |
                        |Soya__	
Kaz Hayashi_______               |
         |Hayashi__          |
Minoru Tanaka_____|     |         |
              |Hayashi__     |
Seiki Yoshioka____     |     |    |
         |Kono_____|     |    |
Masayuki Kono_____|          |    |
                   |Hino____|
Yasufumi Nakanoue_          |
         |Nakanoue_     |
Kuma Goro_________|     |     |
              |Hino_____|
Ryota Hama________     |
         |Hino_____|
Yuji Hino_________|

Return to top of page


Wrestle-1 Grand Prix 2017


July 12, 2017 in Tokyo, Japan

Jiro Kuroshio_
       |Kuroshio_
Koji Doi______|     |
            |Kuroshio_
Kumagoro______     |     |
       |Soya_____|     |
Manabu Soya___|          |
                 |Kuroshio__
Takanori Ito__          |
       |Ito______     |
Shuji Kondo___|     |     |
            |Kono_____|
Daiki Inaba___     |
       |Kono_____|
Masayuki Kono_|

Return to top of page


Wrestle-1 Tag League 2017


September 24 - October 11, 2017

1.Daiki Inaba & Jiro Kuroshio5
2.Koji Doi & Kumagoro (winners)3
3.Nosawa Rongai & Mazada2
4.Kaz Hayashi & Shuji Kondo2

1.Yuji Hino & Jake Omen6
2.Masayuki Kono & Takanori Ito4
3.Shotaro Ashino & Yusuke Kodama2
4.Manabu Soya & Ganseki Tanaka0

Semi-Finals
Doi & Kumagoro beat Hino & Omen
(9:44) when Kumagoro pinned Omen

Inaba & Kuroshio beat Kono & Ito
(11:56) when Kuroshio pinned Ito

Grand Final
Doi & Kumagoro beat Inaba & Kuroshio
(34:02) when Doi pinned Inaba

Return to top of page

Cruiser Festival 2018


February 14 - March 14, 2018

Alejandro_______
        |Alejandro_
Yusuke Kodama___|     |
              |Alejandro_
Kaz Hayashi_____      |     |
        |Hijikata__|     |
Ryuji Hijikata__|           |
                   |Alejandro__
Mazada__________           |
        |Mazada____      |
Kenshin Chikano_|     |     |
              |Wu________|
Drunk Andy______      |
        |Wu________|
Andy Wu_________|

Return to top of page

Wrestle-1 Grand Prix 2018


July 1 - 18, 2018

Shotaro Ashino_
        |Ashino___
Kaz Hayashi____|     |
             |Ashino__
Masayuki Kono__     |    |
        |Kuroshio_|    |
Jiro Kuroshio__|         |
                 |Ashino__
Kuma Arashi____          |
        |Arashi___     |
Takanori Ito___|     |    |
             |Doi_____|
Shuji Kondo____     |
        |Doi______|
Koji Doi_______|

Return to top of page

Wrestle-1 Tag League 2018


September 18 - October 24, 2018

1.Manabu Soya & Daiki Inaba6
2.Kaz Hayashi & Pegaso Illuminar4
3.Andy Wu & El Hiji del Pantera2
4.Shotaro Ashino & Kuma Arashi0

1.Shuji Kondo & Koji Doi (winners)6
2.Masayuki Kono & Yukio Naya4
3.Takanori Ito and Ryuji Hijikata2
4.Ganseki Tanaka & Tsugutaka Sato0

Grand Final
Kondo & Doi beat Soya & Inaba
(21:37) when Doi pinned Inaba

Return to top of page

Cruiser Festival 2019


February 13 - March 10, 2019

Seiki Yoshioka______
          |Yoshioka__
Andy Wu_____________|     |
                |Yoshioka_
Alejandro___________      |     |
          |Tondokoro_|     |
Jun Tondokoro_______|          |
                     |Yoshioka__
El Lindaman_________           |
          |Lindaman__     |
Kaz Hayashi_________|     |     |
                |Pantera__|
Mazada______________      |
          |Pantera___|
El Hijo del Pantera_|

Return to top of page

Wrestle-1 Grand Prix 2019


June 2 - July 2, 2019

Koji Doi_________
         |Doi____
Manabu Soya______|    |
             |Ashino_
Seigo Tachibana__    |    |
         |Ashino_|    |
Shotaro Ashino___|        |
                 |Inaba__
Daiki Inaba______        |
         |Inaba__    |
Masayuki Kono____|    |    |
             |Inaba__|
Pegaso Illuminar_    |
         |Arashi_|
Kuma Arashi______|

Return to top of page

Wrestle-1 Tag League 2019


October 23 - November 27, 2019

1.T-Hawk & Shigehiro Irie (winners)6
2.Shotaro Ashino & Yusuke Kodama4
3.Masayuki Kono & Alejandro2
4.Pegaso Iluminar & Jun Tonsho0

1.Kuma Arashi & Rene Dupree6
2.Daiki Inaba & Koji Doi3
3.Seiki Yoshioka & El Lindaman3
4.Shuji Kondo & Manabu Soya0

Grand Final
T-Hawk & Irie beat Arashi & Dupree
(13:37) when T-Hawk pinned Dupree

Return to top of page