GHC Title Tournament 2001 GHC Hardcore Tag Team
Title Tournament 2007
_ _
GHC Tag Team
Title Tournament 2001
GHC Tag Team
Title Tournament 2006
GHC Tag Team
Title Tournament 2007
GHC Tag Team
Title Tournament 2018
GHC Jr. Heavyweight
Title Tournament 2001
GHC Jr. Heavyweight
Title Tournament 2002
GHC Jr. Heavyweight
Title Tournament 2009
_
GHC Jr. Heavyweight
Tag Title Tournament 2003
GHC Jr. Heavyweight
Tag Title Tournament 2010
GHC Jr. Heavyweight
Tag Title Tournament 2018
_GHC Title Tournament 2001


March 18 - April 15, 2001

Kentaro Shiga______
          |Shiga_____
Too Cold Scorpio___|     |
               |Takayama__
Jun Izumida________      |     |
          |Takayama__|     |
Yoshihiro Takayama_|           |
                     |Takayama__
Tamon Honda________           |     |
          |Ikeda_____      |     |
Daisuke Ikeda______|     |     |     |
               |Vader_____|     |
Vader______________      |           |
          |Vader_____|           |
Akira Taue_________|                |
                          |Misawa___
Takao Omori________                 |
          |Akiyama___           |
Jun Akiyama________|     |           |
               |Akiyama___      |
Takeshi Rikio______      |     |     |
          |Rikio_____|     |     |
Takeshi Morishima__|           |     |
                     |Misawa____|
Yoshinari Ogawa____           |
          |Ogawa_____      |
Masao Inoue________|     |     |
               |Misawa____|
Akitoshi Saito_____      |
          |Misawa____|
Mitsu Misawa_______|

Final at April 2001 PPV

Return to top of page


GHC Junior Heavyweight Title Tournament 2001


June 9 - 24, 2001

     Juventud Guerrera__
              |
Satoru Asako_____      |Guerrera__
         |Asako_____|     |
Matt Murphy______|           |
                    |
Makoto Hashi_____           |Marufuji__
         |Hashi_____      |     |
Jardi Frantz_____|     |     |     |
              |Marufuji__|     |
    Masamichi Marufuji__|           |
                         |
    Yoshinobu Kanemaru__           |Kanemaru__
              |           |
Pathfinder_______      |Kanemaru__      |
         |Rikio_____|     |     |
Kenta Kobayashi__|           |     |
                    |     |
Tsuyoshi Kikuchi_           |Kanemaru__|
         |Kikuchi___      |
Masaji Aoyagi____|     |     |
              |Kikuchi___|
        BJ Whitmer__|

Return to top of page


GHC Tag Team Title Tournament 2001


October 6 - 19, 2001

Michael Modest & Donovan Morgan____
                  |Modest & Morgan_______
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio__|           |
                             |Akiyama & Saito___
             Jun Akiyama & Akitoshi Saito____|         |
                                       |
                                       |Akiyama & Saito__
             Mitsu Misawa & Yoshinari Ogawa__          |         |
                             |         |         |
Naoki Sano & Kentaro Shiga_________            |Omori & Ohtani____|         |
                  |Omori & Ohtani________|                  |
Takao Omori & Shinjiro Ohtani______|                              |
                                                |
Tamon Honda & Masao Inoue__________                              |Vader & Scorpio__
                  |Honda & Inoue_________                   |
Bull Schmidt & Bison Smith_________|           |                  |
                             |Honda & Inoue_____         |
             Akira Taue & Jun Izumida________|         |         |
                                       |         |
                                       |Vader & Scorpio__|
             Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura_          |
                             |         |
                             |Vader & Scorpio___|
             Vader & Scorpio_________________|
Return to top of page


GHC Junior Heavyweight Title Tournament 2002


May 6 - 26, 2002

Kotaro Suzuki______
          |Kenta_____
Kenta______________|     |
               |Kenta_____
Tsuyoshi Kikuchi___      |     |
          |Kikuchi___|     |
Richard Slinger____|           |
                     |Kanemaru__
Ray Gordy__________           |
          |Kanemaru__      |
Yoshinobu Kanemaru_|     |     |
               |Kanemaru__|
Juventud Guerrera__      |
          |Hashi_____|
Makoto Hashi_______|

Return to top of page


GHC Junior Heavyweight Tag Title Tournament 2003


July 6 - 16, 2003

Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura__
                   |Kanemaru & Sugiura___
Michael Modest & Donovan Morgan_______|           |
                              |Liger & Murahama___
Makoto Hashi & Kotaro Suzuki__________           |          |
                   |Liger & Murahama_____|          |
Jushin Liger & Takehiro Murahama______|                     |
                                        |Marufuji & Kenta___
Ricky Marvin & Superstar Steve________                     |
                   |Takaiwa & Sasaki_____          |
Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki__|           |          |
                              |Marufuji & Kenta___|
Naomichi Marufuji & Kenta_____________           |
                   |Marufuji & Kenta_____|
Mitsuo Momota & Tsuyoshi Kikuchi______|
Return to top of page


GHC Tag Title Tournament 2006


October 13 - December 2, 2006

Akira Taue & Suwa___________________
                  |Taue & Suwa________
Doug Williams & Nigel McGuiness_____|          |
                            |Takayama & Sano___
Akitoshi Saito & Kenta______________          |         |
                  |Takayama & Sano____|         |
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano____|                   |
                                      |Morishima & Yone__
Takeshi Rikio & Takashi Sugiura_____                    |
                  |Morishima & Yone___          |
Takeshi Morishima & Mohammed Yone___|          |         |
                            |Morishima & Yone__|
Tamon Honda & Go Shiosaki___________          |
                  |Ohtani & Murakami__|
Shinjiro Ohtani & Kazunari Murakami_|
Return to top of page


GHC Hardcore Tag Team Title Tournament 2007


February 15 - 17, 2007 in Tokyo, Japan

Kentaro Shiga & Kishin Kawabata____
                  |Shiga & Kawabata_____
Mitsuo Momota & Tsutomu Hirayanagi_|           |
                             |Shiga & Kawabata__
Makoto Hashi & Atsushi Aoki________           |
                  |Shiosaki & Taniguchi_|
Go Shiosaki & Shuhei Taniguchi_____|

Return to top of page


GHC Tag Team Title League 2007


October 7 - 20, 2007

1.D-Lo Brown & Buchanan (winners)6
2.Takeshi Morishima & Mohammed Yone4
3.Akitoshi Saito & ***2
4.Akira Taue & Go Shiosaki0

Note: Saito's original partner Bison Smith was injured
during the tournament and was replaced by Kentaro Shiga.

Return to top of page

GHC Junior Heavyweight Title Tournament 2009


October 15 - 31, 2009
1.Katsuhiko Nakajima6
2.Kotaro Suzuki5
3.Delirious4
4.Kenta3
5.Ricky Marvin2
1.Jushin Liger5
2.Yoshinobu Kanemaru (winner)4
3.Atsushi Aoki3
4.Taiji Ishimori2
5.Genba Hirayanagi0
 • The tournament was not originally for the title, but current champ Kenta was injured on the final
  night of the round robin portion and vacated the title.

 • Suzuki bowed out of the semi-finals due to the flu.
Semi-Finals: Kanemaru pinned Nakajima (10:17) -- Liger pinned Delirious (10:45)

Grand Final: Kanemaru pinned Liger (18:53)

Return to top of page

GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Tournament 2010


February 6 - 16, 2010

Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi_
                   |Kanemaru & Hirayanagi_
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki______|           |
                               |Ishimori & Marvin__
Eddie Edwards & Bobby Fish____________            |
                   |Ishimori & Marvin_____|
Taiji Ishimori & Ricky Marvin_________|

Return to top of page


GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Tournament 2018


April 14 - 15, 2018

Hi69 & Minoru Tanaka__________	
               |Hi69 & Tanaka___	
Daisuke Harada & Tadasuke_____|        |
                        |Hi69 & Tanaka__
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano_         |
               |Hayata & Yo Hey_|
Hayata & Yo Hey_______________|

Return to top of page


GHC Tag Team Title Tournament 2018


December 7, 2018 in Tokyo, Japan

Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki_
                 |Nakajima & Shiozaki_
Maybach Taniguchi & Cody Hall____|          |
                           |Nakajima & Shiozaki__
Mohammed Yone & Quiet Storm______           |
                 |Kitamiya & Kenoh____|
Masa Kitamiya & Kenoh____________|

Return to top of page