2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Global Tag League 2008


March 29 - April 27, 2008

1.Bison Smith & Akitoshi Saito (winners)10
2.Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa9
3.Jun Akiyama & Takeshi Rikio9
4.Naomichi Marufuji & Takashi Suigura9
5.Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima8
6.Takeshi Morishima & Mohammed Yone8
7.D-Lo Brown & Bull Buchanan8
8.Yoshihiro Takayama & Takuma Sano7
9.Akira Taue & Go Shiosaki4

Finals at Budokan Hall

Return to top of pageGlobal Tag League 2009


April 11 - May 6, 2009

1.Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki (winners)9
2.Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima8
3.Takeshi Rikio & Mohammed Yone8
4.Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura8
5.Bison Smith & Akitoshi Saito8
6.D-Lo Brown & Buchanan7
7.Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi6
8.Akira Taue & Masao Inoue2

Finals at Budokan Hall

Return to top of pageGlobal Tag League 2010


January 9 - 24, 2010

1.Yoshihiro Takayama & Takuma Sano (winners)6
2.Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima4
3.Go Shiozaki & Akitoshi Saito2
4.Chris Hero & Claudio Castagnoli0

1.Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi5
2.Takeshi Rikio & Mohammed Yone3
3.Togi Makabe & Tomoaki Honma2
4.Bison Smith & Keith Walker2

Grand Final
Takayama & Sano beat Sugiura & Taniguchi
(24:05) when Sano pinned Taniguchi

Return to top of page


Global Tag League 2011


April 16 - 29, 2011

1.Jun Akiyama & Akitoshi Saito (winners)10
2.Yoshihiro Takayama & Takuma Sano9
3.Takashi Sugiura & Mohammed Yone8
4.Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie8
5.Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi8
6.Bison Smith & Masao Inoue5
7.Chris Hero & Claudio Castagnoli4
8.Kensuke Sasaki & Kento Miyahara4

Return to top of pageGlobal Tag League 2012


April 11 - 29, 2012

1.Mohammed Yone & Naomichi Marufuji (winners)11
2.Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima11
3.Jun Akiyama & Akitoshi Saito10
4.Kensuke Sasaki & Kento Miyahara7
5.Shinjiro Ohtani & Daichi Hashimoto6
6.Go Shiozaki & Tamon Honda6
7.Eddie Edwards & Colt Cabana5
8.Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi0

Grand Final
Yone & Marufuji beat Morishima & Nakajima
(14:11) when Yone pinned Morishima

Return to top of page


Global Tag League 2013


April 13 - 28, 2013

1.Kenta & Yoshihiro Takayama (winners)6
2.Takeshi Morishima & Mohammed Yone6
3.Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi4
4.Eddie Edwards & Bobby Fish2
5.Akitoshi Saito & Tomoaki Honma2

1.Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima6
2.Shane Haste & Mikey Nicholls4
3.Toru Yano & Takashi Iizuka4
4.Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge4
5.Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa2

Grand Final
Kenta & Takayama beat Sasaki & Nakajima
(19:39) when Kenta pinned Nakajima

Return to top of page


Global Tag League 2014


April 12 - 27, 2014

1.Takashi Sugiura & Masato Tanaka (winners)8
2.Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima8
3.Daisuke Ikeda & Mohammed Yone6
4.Mikey Nicholls & Shane Haste6
5.Yoshihiro Takayama & Kenta6
6.Maybach Taniguchi & Takeshi Morishima4
7.Colt Cabana & Chris Hero4

Grand Final
Sugiura & Tanaka beat Marufuji & Nakajima
(18:01) when Sugiura pinned Nakajima

Return to top of page


Global Tag League 2015


April 19 - May 4, 2015

1.Takashi Sugiura & Masato Tanaka (winners)8
2.Shane Haste & Mikey Nicholls6
3.Minoru Suzuki & Takashi Iizuka6
4.Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima6
5.Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto2
6.Maybach Taniguchi & Maybach #22

1.Lance Archer & Davey Boy Smith, Jr.8
2.Mohammed Yone & Daisuke Ikeda6
3.Chris Hero & Colt Cabana6
4.Shelton Benjamin & Brian Breaker6
5.Akitoshi Saito & Quiet Storm4
6.Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya 0

Grand Final
Sugiura & Tanaka beat Archer & Smith
(19:55) when Sugiura pinned Archer

Return to top of page


Global Tag League 2016


April 21 - May 4, 2016

1.Lance Archer & Davey Boy Smith, Jr.10
2.Naomichi Marufuji & Toru Yano (winners)8
3.Go Shiozaki & Maybach Taniguchi8
4.Takashi Sugiura & Shelton Benjamin8
5.Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya6
6.Minoru Suzuki & Takashi Iizuka6
7.Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima6
8.Mohammed Yone & Quiet Storm4

Grand Final
Marufuji & Yano beat Archer & Smith
(20:25) when Marufuji pinned Smith

Return to top of page


Global Tag League 2017


April 22 - May 4, 2017

1.Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi (winners)10
2.Go Shiozaki & Atsushi Kotoge10
3.Takashi Sugiura & Kenou8
4.Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya8
5.Cody Hall & Randy Reign8
6.Mohammed Yone & Akitoshi Saito6
7.Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura4
8.Robbie E & Bram2

Grand Final
Marufuji & Taniguchi beat Shiozaki & Kotoge
(28:57) when Taniguchi pinned Kotoge

Return to top of page


Global Tag League 2018


March 18 - April 11, 2018

1.Takashi Sugiura & Kenoh9
2.Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya (winners)8
3.Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge7
4.Katsuhiko Nakajima & Masa Kitymiya7
5.Mohammed Yone & Quiet Storm7
6.Cody Hall & Kazma Sakamoto6
7.Maybach Taniguchi & Mistuya Nagai6
8.Akitoshi Saito & Masao Inoue2

Grand Final
Shiozaki & Kiyomiya beat Sugiura & Kenoh
(26:00) when Shiozaki pinned Kenoh

Return to top of page


Global Tag League 2019


April 6 - May 4, 2019

1.Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki11
2.Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto (winners)10
3.Kaito Kiyomiya & Kenoh9
4.Maybach Taniguchi & Yuji Hino8
5.Akitoshi Saito & Masao Inoue6
6.Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura4
7.Mohammed Yone & Quiet Storm4
8.Atsushi Kotoge & Mitsuya Nagai4

Grand Final
Sugiura & Sakamoto beat Nakajima & Shiozaki
(27:39) when Sugiura submitted Nakajima

Return to top of page