2015 2018 2019

Global Junior Heavyweight League 2015


July 18 - August 5, 2015
1.Daisuke Harada (winner)10
2.El Desperado8
3.Kenoh8
4.Zack Sabre, Jr.8
5.Yoshinori Ogawa6
6.Sho Tanaka2
7.Hitoshi Kumano0
1.Atsushi Kotoge8
2.Taiji Ishimori8
3.Taka Michinoku6
4.Hajime Ohara6
5.Bengala6
6.Super Crazy6
7.Genba Hirayanagi2
Grand Final: Harada pinned Kotoge (16:35)

Return to top of page


Global Junior Heavyweight League 2018


September 8 - October 4, 2018
1.Kotaro Suzuki (winner)8
2.Daisuke Harada6
3.Hitoshi Kumano6
4.Tadasuke6
5.Seiya Morohashi2
6.Hajime Ohara2
1.Yo-Hey8
2.Ikuto Hidaka7
3.Hi696
4.Minoru Tanaka6
5.Hayata3
6.Junta Miyawaki0
Grand Final: Suzuki pinned Yo-Hey (17:00)

Return to top of page


Global Junior Heavyweight League 2019


June 27 - July 27, 2019
1.Tadasuke8
2.Yo-Hey6
3.Yoshinori Ogawa6
4.Minoru Tanaka5
5.Daisuke Harada5
6.Junta Miyawaki0
1.Hayata (winner)7
2.Kotaro Suzuki7
3.Chris Ridgeway6
4.Hajime Ohara4
5.Hi694
6.Hitoshi Kumano2
Semi-Final: Hayata pinned Suzuki (15:59)

Grand Final: Hayata pinned Tadasuke (19:12)

Return to top of page