2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Global League 2010


April 10 - May 2, 2010
1.Jun Akiyama8
2.Kensuke Sasaki7
3.Takashi Sugiura6
4.Bison Smith4
5.Takeshi Rikio3
6.Takuma Sano2
1.Yoshihiro Takayama (winner)7
2.Toshiaki Kawada6
3.Takeshi Morishima5
4.Mohammed Yone5
5.Akitoshi Saito4
6.Naomichi Marufuji3
Grand Final: Takayama pinned Akiyama (11:38)

Finals at Budokan Hall

Return to top of page


Global League 2011


November 5 - 20, 2011
1.Takeshi Morishima (winner)12
2.Jun Akiyama11
3.Go Shiozaki11
4.Yoshihiro Takayama10
5.Trevor Murdoch8
6.Yutaka Yoshie6
7.Yoshinobu Kanemaru6
8.Kotaro Suzuki5
9.Kento Miyahara3
1.Kenta12
2.Takashi Sugiura11
3.Kensuke Sasaki11
4.Bison Smith9
5.Mohammed Yone7
6.Shuhei Taniguchi6
7.Akitoshi Saito6
8.Takuma Sano6
9.Bobby Fish4
Grand Final: Morishima pinned Kenta (16:43)

Return to top of page


Global League 2012


November 3 - 23, 2012
1.Kenta (winner)9
2.Takeshi Morishima8
3.Yuji Nagata8
4.Go Shiozaki6
5.Mohammed Yone6
6.Mikey Nicholls3
7.Kento Miyahara2
1.Takashi Sugiura8
2.Maybach Taniguchi8
3.Naomichi Marufuji6
4.Jun Akiyama6
5.Akitoshi Saito6
6.Katsuhiko Nakajima4
7.Shane Haste4
Grand Final: Kenta pinned Sugiura (21:03)

Return to top of page


Global League 2013


October 19 - November 10, 2013
1.Takeshi Morishima8
2.Mohammed Yone6
3.Shane Haste6
4.Kenta6
5.Daisuke Sekimoto6
6.Katsuhiko Nakajima6
7.Eddie Edwards4
1.Yuji Nagata (winner)8
2.Naomichi Marufuji8
3.Maybach Taniguchi6
4.Takashi Sugiura6
5.Ryoji Sai6
6.Akitoshi Saito4
7.Mikey Nichols4
Grand Final: Nagata pinned Morishima (13:09)

Return to top of page


Global League 2014


October 18 - November 8, 2014
1.Daisuke Sekimoto10
2.Satoshi Kojima8
3.Katsuhiko Nakajima8
4.Naomichi Marufuji8
5.Colt Cabana6
6.Akitoshi Saito6
7.Takeshi Morishima6
8.Shane Haste4
1.Takashi Sugiura (winner)10
2.Yuji Nagata8
3.Chris Hero8
4.Maybach Taniguchi8
5.Masato Tanaka8
6.Mohammed Yone6
7.Mikey Nicholls6
8.Quiet Storm2
Grand Final: Sugiura pinned Sekimoto (19:12)

Return to top of page


Global League 2015


October 16 - November 8, 2015
1.Naomichi Marufuji (winner)10
2.Takashi Sugiura8
3.Chris Hero8
4.Masato Tanaka8
5.Satoshi Kojima8
6.Davey Boy Smith, Jr.6
7.Lance Archer6
8.Quiet Storm2
1.Shelton Benjamin13
2.Minoru Suzuki11
3.Colt Cabana8
4.Katsuhiko Nakajima8
5.Maybach Taniguchi6
6.Mohammed Yone6
7.Mitsuhiro Kitamiya2
8.Takashi Iizuka0
Grand Final: Marufuji pinned Benjamin (24:06)

Return to top of page


Global League 2016


November 3 - 23, 2016
1.Minoru Suzuki (winner)12
2.Toru Yano10
3.Katsuhiko Nakajima10
4.Quiet Storm8
5.Lance Archer8
6.Maybach Taniguchi4
7.Akitoshi Saito2
8.Takashi Iizuka2
1.Masa Kitamiya10
2.Naomichi Marufuji8
3.Go Shiozaki8
4.Takashi Sugiura8
5.Davey Boy Smith, Jr.8
6.Mohammed Yone8
7.Alejandro Saez6
8.Kaito Kiyomiya0
Grand Final: Suzuki pinned Kitamiya (35:15)

Return to top of page


Global League 2017


October 14 - November 19, 2017
1.Go Shiozaki10
2.Masa Kitamiya10
3.Naomichi Marufuji9
4.Mitsuya Nagai6
5.Cody Hall6
6.Mohammed Yone5
7.Maybach Taniguchi2
8.Yuji Okabayashi0
1.Kenou (winner)11
2.Masato Tanaka10
3.Katsuhiko Nakajima9
4.Atsushi Kotege8
5.Quiet Storm6
6.Yuko Miyamoto6
7.Akitoshi Saito4
8.Kazma Sakamoto2
Grand Final: Kenou pinned Shiozaki (26:24)

Return to top of page


Global League 2018


October 30 - November 25, 2018
1.Naomichi Marufuji10
2.Katsuhiko Nakajima8
3.Kohei Sato8
4.Kenoh8
5.Akitoshi Saito6
6.Masa Kitamiya6
7.Quiet Storm6
8.Mitsuya Nagai4
1.Kaito Kiyomiya (winner)8
2.Go Shiozaki8
3.Takashi Sugiura8
4.Maybach Taniguchi8
5.Cody Hall6
6.Mohammed Yone6
7.Kazusada Higuchi6
8.Atsushi Kotoge6
Grand Final: Kiyomiya pinned Nakajima (18:34)

Return to top of page