Sengoku Lord 2019


April 20, 2019 in Nagoya, Japan
Aichi Prefectural Gym drawing 4,731
Shown live on NJPW World
  1. Shota Umino & Ren Narita beat Yota Tsuji & Yuya Uemura (7:37) when Narita pinned Uemura.

  2. Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, & Taka Michinoku beat Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Tomoaki Honma, Toa Henare, & Jushin Liger (12:15) when Taichi pinned Henare.

  3. Togi Makabe, Toru Yano, & Dragon Lee beat Tama Tonga, Tanga Loa, & Taiji Ishimori (8:13) when Yano pinned Loa.

  4. Mikey Nicholls pinned Chase Owens (8:56).

  5. Hirooki Goto & Ryusuke Taguchi beat Jay White & Hikuleo (10:57) when Goto pinned Hikuleo.

  6. Tetsuya Naito, Evil, Seiya Sanada, Bushi, & Shingo Takagi beat Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Yoshi Hashi, sho, & Yoh (16:31) when Naito pinned Hashi.

  7. IWGP U.S. Champ Juice Robinson pinned Bad Luck Fale (17:25).

  8. IWGP I-C Kota Ibushi pinned Zack Sabre, Jr. (28:58).