2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2018

Tenno-Zenn Tournament 2000


September 9 - October 15, 2000

Naohiro Hoshikawa__
          |Hoshikawa_
Monster Z Mandra___|     |
               |Hoshikawa_
Dick Togo__________      |     |
          |Togo______|     |
Takashi Tachibana__|           |
                     |Hoshikawa_
Takehiro Murahama__           |     |
          |Hamada____      |     |
Policeman__________|     |     |     |
               |Tsubasa___|     |
Monkey Magic_______      |           |
          |Tsubasa___|           |
Tsubasa____________|                |
                          |Hoshikawa__
Black Buffalo______                 |
          |Buffalo___           |
Masato Yakushiji___|     |           |
               |Buffalo___      |
Daio Quallt________      |     |     |
          |Quallt____|     |     |
Ebessan____________|           |     |
                     |Delfin____|
Yoshito Sugamoto___           |
          |Sugamoto__      |
Super Demekin______|     |     |
               |Delfin____|
Kuisinbo Kamen_____      |
          |Delfin____|
Super Delfin_______|

Return to top of page


Tenno-Zen Tournament 2001


September 15 - October 30, 2001

         Miracle Man__
                |
Super Delfin________      |Delfin____
          |Delfin____|     |
Monster Z Mandra____|           |
                     |
Black Buffalo_______           |Delfin____
          |Buffalo___      |     |
Super Demekin_______|     |     |     |
                |Buffalo___|     |
        Kuisinbo Kamen__|           |
                           |
                           |Delfin__
      Takehiro Murahama__           |
                |           |
Azteca______________      |Murahama__      |
          |Azteca____|     |     |
Tsubasa_____________|           |     |
                     |     |
Ebessan_____________           |Murahama__|
          |Smith_____      |
Monster King Mandra_|     |     |
                |Gamma_____|
           Gamma_____|

Return to top of page


Tenno-Zen Tournament 2002


October 26 - November 9, 2002

    Takehiro Murahama__
             |
Daio Quallt____      |Murahama__
        |Delfin____|     |
Ebessan________|           |
                   |
Black Buffalo__           |Murahama__
        |Buffalo___      |     |
Kengo Takai____|     |     |     |
             |Samurai___|     |
       El Samurai__|           |
                        |
                        |Magma___
      Tiger Mask IV__           |
             |           |
Azteca_________      |Gamma_____      |
        |Gamma_____|     |     |
Gamma__________|           |     |
                   |     |
Tsubasa________           |Magma_____|
        |Tsubasa___      |
Super Delfin___|     |     |
             |Magma_____|
     Big Boss Magma__|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2003


October 18 - November 9, 2003

Billy Ken Kid______
          |Kid_______
Daio Quallt________|     |
               |Kid_______
Gentaro____________      |     |
          |Gentaro___|     |
Yutaka Fukuda______|           |
                     |Kid_______
Takehiro Murahama__           |     |
          |Murahama__      |     |
Ebessan____________|     |     |     |
               |Tigers____|     |
Pero_______________      |           |
          |Tigers____|           |
Tigers Mask________|                |
                          |Magma___
Tsubasa____________                 |
          |Tsubasa___           |
Kuisinbo Kamen_____|     |           |
               |Tsubasa___      |
Miracle Man________      |     |     |
          |Miracle___|     |     |
Gran Hamada________|           |     |
                     |Magma_____|
Goa________________           |
          |Goa_______      |
Azteca_____________|     |     |
               |Magma_____|
Black Buffalo______      |
          |Magma_____|
Big Boss Magma_____|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2004


October 16 - November 3, 2004

Big Boss Magma_____
          |Magma_______
Katsuhiko Nakajima_|      |
                |Magma_______
Ebessan____________       |      |
          |Goa_________|      |
Goa________________|             |
                       |Magma___
Takehiro Murahama__             |    |
          |Murahama____       |    |
Yutaka_____________|      |      |    |
                |Perro_______|    |
Kabuto Daio Beetle_       |           |
          |Perro_______|           |
Perro______________|                 |
                           |Magma___
Tigers Mask________                  |
          |Tigers Mask_           |
Gamma______________|      |           |
                |Tigers Mask_     |
Kuishinbo Kamen____       |      |    |
          |Fuke________|      |    |
Takaku Fuke________|             |    |
                       |Kid_____|
Daio Quallt________             |
          |Quallt______       |
Black Buffalo______|      |      |
                |Kid_________|
Masato Matoba______       |
          |Kid_________|
Billy Ken Kid______|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2005


November 5 - December 3, 2005

Super Delfin____
        |Delfin____
Tsubasa_________|     |
              |Delfin___
Kuishinbo Kamen_      |     |
        |Hideyoshi_|     |
Hideyoshi_______|          |
                   |Delfin___
Takaku Fuke_____           |     |
        |Fuke______     |     |
Ebessan II______|     |     |     |
              |Buffalo__|     |
Masamune________      |          |
        |Buffalo___|          |
Black Buffalo___|               |
                        |Delfin___
Billy Ken Kid___                |
        |Kid_______          |
El Pantera______|     |          |
              |Kid______     |
Atsushi Kotoge__      |     |     |
        |Oya_______|     |     |
Hisakatsu Oya___|          |     |
                   |Owashi___|
Miracle Man_____           |
        |Miracle___     |
La Uchida_______|     |     |
              |Owashi___|
Tigers Mask_____      |
        |Owashi____|
Toru Owashi_____|

Note: Kid beat Buffalo for third place.

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2006


October 9 - November 5, 2006

Gaina___________
        |Gaina_______
Takaku Fuke_____|      |
               |Gaina_______
Flash Moon______       |      |
        |Kotoge______|      |
Atsushi Kotoge__|             |
                     |Gaina_______
Asian Cougar____             |      |
        |Cougar______       |      |
Mineo Fujita____|      |      |      |
               |Kid_________|      |
Super Astro_____       |             |
        |Kid_________|             |
Billy Ken Kid___|                   |
                            |Gaina___
Fujita Hayato___                    |
        |Hayato______             |
Kuishinbo Kamen_|      |             |
               |Hayato______       |
Asian Condor____       |      |      |
        |Miracle Man_|      |      |
Miracle Man_____|             |      |
                     |Tigers Mask_|
Hideyoshi_______             |
        |Hideyoshi___       |
Masamune________|      |      |
               |Tigers Mask_|
Gran Naniwa_____       |
        |Tigers Mask_|
Tigers Mask_____|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2007


November 10 - December 2, 2007

Tigers Mask______
         |Tigers Mask_
Takaku Fuke______|      |
               |Tigers Mask_
Flash Moon_______       |      |
         |Buffalo_____|      |
Black Buffalo____|             |
                      |Tigers Mask_
Zero_____________             |      |
         |Zero________       |      |
Atsushi Kotoge___|      |      |      |
               |Gaina_______|      |
Kuishinbo Kamen__       |             |
         |Gaina_______|             |
Gaina____________|                   |
                            |Tigers Mask__
Asian Cougar_____                    |
         |Cougar______             |
Hideyoshi________|      |             |
               |Cougar______       |
Condor___________       |      |      |
         |Masamune____|      |      |
Masamune_________|             |      |
                      |Zeus________|
Daisuke Harada___             |
         |Harada______       |
Miracle Man______|      |      |
               |Zeus________|
Super Delfin_____       |
         |Zeus________|
Zeus_____________|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2008


November 23 - December 7, 2008

Black Buffalo_____
         |Buffalo____
Tsubasa___________|      |
               |Buffalo___
Tadasuke__________      |     |
         |Ishikura___|     |
Masanori Ishikura_|           |
                     |Buffalo__
Miracleman________            |     |
         |Miracleman_      |     |
Kuisinbo Kamen____|      |     |     |
               |Hideyoshi_|     |
Takaku Fuke_______      |          |
         |Hideyoshi__|          |
Hideyoshi_________|                |
                          |Kid___
Asian Cougar______                 |
         |Cougar_____           |
Tigers Mask_______|      |          |
               |Cougar____     |
Atsushi Kotoge____      |     |     |
         |Harada_____|     |     |
Daisuke Harada____|           |     |
                     |Kid______|
Orochi____________            |
         |Orochi_____      |
Zeus______________|      |     |
               |Kid_______|
Masamune__________      |
         |Kid________|
Billy Ken Kid_____|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2009


November 14 - December 6, 2009

Billy Ken Kid_______
          |Kid_________
Yoshihito Sasaki____|      |
                 |Kid_________
Orochi______________       |      |
          |Cougar______|      |
Asian Cougar________|             |
                       |Kid_______
Hideyoshi___________             |     |
          |Hideyoshi___       |     |
The Bodyguard_______|      |      |     |
                 |Tigers Mask_|     |
Miracleman__________       |            |
          |Tigers Mask_|            |
Tigers Mask_________|                  |
                             |Kid____
Atsushi Kotoge______                   |
          |Kotoge______            |
Kazuaki Mihara______|      |            |
                 |Kotoge______      |
Kuishinbo Kamen_____       |      |     |
          |Masamune____|      |     |
Masamune____________|             |     |
                       |Kishiwada_|
Black Buffalo_______             |
          |Buffalo_____       |
Tadasuke____________|      |      |
                 |Kishiwada___|
Daisuke Harada______       |
          |Kishiwada___|
Magnitude Kishiwada_|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2010


December 5 - 26, 2010

Kuuga________________
           |Kuuga_______
Masamune_____________|      |
                 |Kuuga_______
Atsushi Kotoge_______       |      |
           |Tsubasa_____|      |
Tsubasa______________|             |
                        |Kuuga___
Kanjyuro Matsuyama___             |    |
           |Matsuyama___       |    |
Ultimate Spider, Jr._|      |      |    |
                 |Hideyoshi___|    |
Billy Ken Kid________       |           |
           |Hideyoshi___|           |
Hideyoshi____________|                 |
                            |Kuuga___
Tigers Mask__________                  |
           |Tigers Mask_           |
Miracleman___________|      |           |
                 |Tigers Mask_     |
Orochi_______________       |      |    |
           |Tadasuke____|      |    |
Tadasuke_____________|             |    |
                        |Harada__|
The Bodyguard________             |
           |Bodyguard___       |
Zeus_________________|      |      |
                 |Harada______|
Black Buffalo________       |
           |Harada______|
Daisuke Harada_______|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2011


November 27 - December 18, 2011

Jigsaw_________
        |Jigsaw___
Black Buffalo__|     |
             |Jigsaw____
     The Bodyguard__|     |
                  |
                  |Jigsaw____
     Kazuaki Mihara__      |     |
             |     |     |
Tsubasa________     |Orochi____|     |
        |Orochi___|           |
Orochi_________|                |
                        |
                        |Kuuga___
          Zeus__           |    |
             |           |    |
             |Zeus______      |    |
     Keizou Matsuda__|     |     |    |
                  |     |    |
                  |Kuuga_____|    |
        Ebessan__      |          |
             |     |          |
             |Kuuga_____|          |
         Kuuga__|               |
                            |
                            |
Cosmo Soldier__                     |Harada__
        |Soldier__                |
Takoyakida_____|     |               |
             |Hideyoshi_          |
       Hideyoshi__|     |          |
                  |          |
                  |Hideyoshi_     |
      Tigers Mask__      |     |    |
             |     |     |    |
             |DKO_______|     |    |
     Billy Ken Kid__|           |    |
                        |    |
                        |Harada__|
         Hayata__           |
             |           |
             |Hayata____      |
    Kuishinbo Kamen__|     |     |
                  |     |
                  |Harada____|
        Masamune__      |
             |     |
Atsushi Kotoge_     |Harada____|
        |Harada___|
Daisuke Harada_|

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2012


November 25 - December 16, 2012

Hayata_________
        |Hayata_____
Tsubasa________|      |
              |Hayata__
Orochi_________      |    |
        |Zeus_______|    |
Zeus___________|          |
                  |Harada__
Kengo Takai____           |    |
        |Takai______     |    |
Masamune_______|      |    |    |
              |Harada__|    |
Billy Ken Kid__      |         |
        |Harada_____|         |
Daisuke Harada_|               |
                       |Harada__
Hub____________               |
        |Hub________         |
Hideyoshi______|      |         |
              |Hub_____     |
Quiet Storm____      |    |    |
        |Tadasuke___|    |    |
Tadasuke_______|          |    |
                  |Hub_____|
Takoyakida_____           |
        |Takoyakida_     |
Tigers Mask____|      |    |
              |Kuuga___|
Black Buffalo__      |
        |Kuuga______|
Kuuga__________|

Third Place: Kuga pinned Hayata (12:22)

Return to top of page


Tenno-Zenn Tournament 2013


December 8 - 23, 2013

Kazuaki Mihara_______
           |Mihara____
Churaumi Saber_______|     |
                |Mihara____
Ultimate Spider, Jr._      |     |
           |Kid_______|     |
Billy Ken Kid________|           |
                      |Bodyguard_
Black Buffalo________           |     |
           |Buffalo___      |     |
Bull Armor Takuya____|     |     |     |
                |Bodyguard_|     |
Takoyakida___________      |           |
           |Bodyguard_|           |
The Bodyguard________|                |
                           |Zeus___
Zeus_________________                 |
           |Zeus______           |
Mikey Broderick______|     |           |
                |Zeus______      |
Quiet Storm__________      |     |     |
           |Tsubasa___|     |     |
Tsubasa______________|           |     |
                      |Zeus______|
Tigers Mask__________           |
           |Mask______      |
Naoki Setoguchi______|     |     |
                |Otsuka____|
Tadasuke_____________      |
           |Otsuka____|
Alexander Otsuka_____|

Return to top of page


No tournament was held in 2014Tenno-Zenn Tournament 2016


September 21, 2015 - January 31, 2016

Tadasuke______________
           |Tadasuke__
Gamma_________________|     |
                 |Tadasuke__
Ebessan_______________      |     |
           |Oyaji_____|     |
Kushikatsu Oyaji______|           |
                      |Tadasuke__
Hiroaki Moriya________           |     |
           |Moriya____      |     |
Robbie Wolf___________|     |     |     |
                 |Kishiwada_|     |
                 |           |
      Magnitude Kishiwada__|           |
                            |
                            |Tadasuke__
            Tsubasa__           |
                 |           |
                 |Tsubasa___      |
Kuishinbo Kamen_______      |     |     |
           |Spider____|     |     |
Ultimate Spider, Jr.__|           |     |
                      |Kaiju_____|
Golden Dragon_________           |
           |Dragon____      |
Caramel Boy___________|     |     |
                 |Kaiju_____|
Night Scooper Hiroshi_      |
           |Kaiju_____|
Kaiju New World_______|

Note: Tadasuke also won the vacant Osaka Pro Title.

Return to top of page


No tournament was held in 2017Tenno-Zenn Tournament 2018


August 18 - November 24, 2018

Tsubasa______________
           |Tsubasa_
Takoyakida___________|    |
               |Tsubasa_
Magnitude Kishiwada__     |    |
           |Gamma___|    |
Gamma________________|         |
                    |Tsubasa_
Takashi Yoshida______         |    |
           |Yoshida_     |    |
Shiro Kuma___________|    |    |    |
               |Caramel_|    |
               |         |
         Caramel Boy_|         |
                        |
                        |Tsubasa__
        Golden Dragon_         |
               |         |
               |Spider__     |
Kushikatsu Oyaji_____     |    |    |
           |Spider__|    |    |
Ultimate Spider, Jr._|         |    |
                    |Spider__|
Mondai Ryu___________         |
           |Ryu_____     |
Kanjyouro Matsuyama__|    |    |
               |Hub_____|
Kazuhiro Tamura______     |
           |Hub_____|
Hub__________________|

Return to top of page