1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 _
Futaritabi Tag Team League 1994


November 3 - 13, 1994

1.Super Delfin & Jinsei Shinzaki (winners)?
2.Taka Michinoku & Gran Naniwa?
?.Sato & Shiryu?
?.Hanzo Nakajima & Blackman II?
?.Pantera II & Kendo?
?.Mascara Magica & Terry Boy?

Grand Final: Delfin & Shinzaki beat Michinoku & Naniwa

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 1995


November 12 - 23, 1995

1.Great Sasuke & Kato Kung Lee (winners)?
2.Super Delfin & Gran Naniwa?
?.Taka Michinoku & Shoichi Funaki?
?.Naohiro Hoshikawa & Hanzo Nakajima?
?.The Convict & Yone Genjin?

Grand Final: Sasuke & Lee beat Delfin & Naniwa

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 1996


October 30 - November 10, 1996

1.Dick Togo & Mens Teioh (winners)?
2.Super Delfin& El Hijo del Santo?
?.Great Sasuke & Kato Kung Lee?
?.Taka Michinoku & Shoichi Funaki?
?.Tiger Mask IV & Gran Naniwa?
?.Naohiro Hoshikawa & Gran Hamada?

Grand Final: Togo & Teioh beat Delfin & Santo

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 1997


October 25 - November, 1997

1.Great Sasuke & Super Delfin (winners)7
2.Taka Michinoku & Mens Teioh7
3.Super Boy & Dick Togo6
4.Tiger Mask IV & Gran Hamada5
5.Masato Yakushiji & Naohiro Hoshikawa?
6.Yone Genjin & Perro Russo?

Grand Final: Sasuke & Delfin beat Michinoku & Teioh

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 1998


October 24 - November 8, 1998

1.Masato Yakushiji & Naohiro Hoshikawa (winners)?
2.Super Delfin & Gran Naniwa?
?.Great Sasuke & Sasuke the Great?
?.Cima Nobunaga & Sumo Fuji?
?.The Convict & Yone Genjin?
?.Tiger Mask IV & Gran Hamada?

Grand Final
Yakushiji & Hoshikawa beat Delfin & Naniwa
(25:33) when Yakushiji pinned Delfin

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 1999


October 23 - November 11, 1999

1.Cima & Suwa (winners)7
2.Tiger Mask IV & Magnum Tokyo6
3.Great Sasuke & Maasaki Mochizuki5
4.Sasuke the Great & Gran Naniwa5
5.Gran Hamada & Minoru Fujita4
6.Sumo Dandy Fuji & Curry Man4

Grand Final: Cima & Suwa beat Tiger Mask & Magnum

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 2000


October 21 - November 3, 2000

1.Tiger Mask IV & Gran Hamada (winners)9
2.Electro Shock & Pentagon9
3.Great Sasuke & Magnum Tokyo9
4.Sumo Dandy Fuji & Cima9
5.Genki Horiguchi & Pantera?
6.Junji.com & ?? Saito?

Semi-Finals
Sasuke & Magnum DDQ Fuji & Cima
Tiger Mask & Hamada beat Electro Shock & Pentagon (15:36)

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 2001


October 20 - November 4, 2001

1.Dick Togo & Gedo (winners)8
2.Great Sasuke & Masao Orihara7
3.Gran Hamada & Pentagon7
4.Tiger Mask IV & Hideki Hosaka6
5.Chad Collyer & James Mason5
6.El Pantera & Macho Pimp4
7.Tsubo Genjin & Kendo0

Grand Final
Togo & Gedo beat Sasuke & Orihara (21:21)
when Togo forced Orihara to submit

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 2002


October 5 - 20, 2002

1.Curry Man & Hayashi Rice Man (winners)11
2.Great Sasuke & Taka Michinoku11
3.Jinzei Shinzaki & Kazuya Yuasa11
4.Hayate & Komachi10
5.Masao Orihara & Tomohiro Ishii7
6.Tsubo Genjin & Yone Genjin4
7.Ricky Fuji & Macho Pimp2
8.Dick Togo & Ikuto Hidaka0

Grand Final
Shinzaki & Yuasa beat Sasuke & Michinoku (8:24) when Jinsei beat Sasuke
Curry & Hayashi beat Shinzaki & Yuasa (1:44) when Hayashi beat Yuasa
Curry & Hayashi beat Sasuke & Michinoku (6:46) when Hayashi beat Sasuke

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 2003


October 4 - 18, 2003

1.Dick Togo & Masao Orihara (winners)8
2.Kazuya Yuasa & Masashi Ikeda6
3.Tarzan Boy & Macho Pump4
4.Hayate & Komachi4
5.Sabu & Mikami4
6.Atlantis & ***2

Note: Atlantis had two partners: Kesen Numajiro and Osamu Inoue

Grand Final
Togo & Orihara beat Yuasa & Ikeda (19:08) when Togo beat Yuasa

Return to top of page

Futaritabi Tag Team League 2004


October 9 - 23, 2004

1.Pineapple Hanai & Mango Fukuda (winners)11
2.Kazuya Yuasa & Kesen Numajiro10
3.The Great Sasuke & Garuda10
4.Michinoku Rangers Gold & Silver8
5.Jinsei Shinzaki & Shinjitsu Nohashi6
6.Shu & Kei Sato5
7.Esthetic Jaguar & Como Leopard4
8.Murcielago & Lambo Miura0

Semi-Final
Yuasa & Numajiro beat Sasuke & Garuda (8:51) when Yuasa beat Garuda

Grand Final
Hanai & Fukuda beat Yuasa & Numajiro (11:03) nwhen Fukuda pinned Numajiro

Return to top of page

Futaritabi Tag Team Tournament 2005


October 9 - 21, 2005

Kagetora & Shanaou_________________
                  |Kagetora & Shanaou___
Garuda & Rasse_____________________|           |
                             |Kagetora & Shanaou___
Jinsei Shinzaki & Dynamite Tohoku__           |           |
                  |Satos________________|           |
Shu & Kei Sato_____________________|                      |
                                        |Kagetora & Shanaou__
Alexander Otsuka & Maguro Ooma_____                      |
                  |Otsuka & Ooma________           |
The Great Sasuke & Macho Pump______|           |           |
                             |Numajiro & Minaminno_|
Pineapple Hanai & Mango Fukuda_____           |
                  |Numajiro & Minaminno_|
Kesen Numajiro & Takeshi Minaminno_|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2006


October 20 - 29, 2006

Shu Sato & Kei Sato________________
                  |Satos_______________
Shinzaki & Shinjitsu Nohashi_______|          |
                            |Satos________
Mototsugu Shimizu & Rei____________           |       |
                  |Yoshitsune & Rasse__|       |
Yoshitsune & Rasse_________________|                 |
                                   |Satos___
Kuishinbo Kamen & Ebessan II_______                  |
                  |Kamen & Ice Penguin_       |
Great Sasuke & Kanjyuuro Matsuyama_|          |       |
                            |Kid & Senga__|
Kesen Numajiro & Takeshi Minaminno_           |
                  |Kid & Senga_________|
Billy Ken Kid & Banana Senga_______|
Note: Penguin replaced Ebessan in the second round.

Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2007


October 27 - November 24, 2007

Kagetora & Rasse____________________
                  |Kagetora & Rasse____
Shibaten & Medochi__________________|          |
                             |Kagetora & Rasse___
Shu & Kei Sato______________________           |          |
                  |Sasuke & Yoshitsune_|          |
Great Sasuke & Yoshitsune___________|                    |
                                       |Kagetora & Rasse__
Kesen Numajiro & Yoshiyasu Shimizu__                     |
                  |Numajiro & Shimizu__          |
Happy Man & Fujita Hayato___________|          |          |
                             |Shinzaki & Nohashi_|
Rui Hyugaji & Takayuki Aizawa_______           |
                  |Shinzaki & Nohashi__|
Jinsei Shinzaki & Shinjitsu Nohashi_|
Note: Sasuke & Yoshitsune beat Kagetora & Rasse in the semi-finals.
However, Sasuke was injured and Kagetra & Rasse advanced to the final.

Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2008


April 4 - 17, 2008

Mens Teioh & Shinobu____________________
                    |Teioh & Shinobu___
Aizawa #1 & Rui Hiugaji_________________|         |
                              |Teioh & Shinobu__
The Great Sasuke & Ultraman Robin_______          |         |
                    |Satos_____________|         |
Shu & Kei Sato__________________________|                  |
                                       |Teioh & Shinobu__
Fujita Junior Hayato & Takeshi Minamino_                   |
                    |Hayato & Minamino_         |
Kesen Numajiro & Dynamite Tohoku VIII___|         |         |
                              |Kagetora & Rasse_|
Jinsei Shinzaki & Shinjitsu Nohashi_____          |
                    |Kagetora & Rasse__|
Kagetora & Rasse________________________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2009


October 11 - 17, 2009

Takeshi Minamino & Maguro Ooma_______
                   |Minamino & Ooma__
Yapper Man #1 & #2___________________|         |
                            |Minamino & Ooma_
Shu & Kei Sato_______________________         |        |
                   |Sasuke & Nohashi_|        |
The Great Sasuke & Shinjitsu Nohashi_|                 |
                                    |Minamino & Ooma__
Fujita Junior Hayato & Rasse_________                  |
                   |Hayato & Rasse___         |
Numajiro & Oyanagi___________________|         |        |
                            |Kenou & Hiugaji_|
Munenori Sawa & Yuta Yoshikawa_______         |
                   |Kenou & Hiugaji__|
Kenou & Rui Hiugaji__________________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2010


October 10 - 15, 2010

Yapper Man #1 & #2__________________
                  |Yapper Men_______
Shu & Kei Sato______________________|         |
                           |Yapper Men______
Kenou & Rui Hyugaji_________________         |        |
                  |Hayato & Nohashi_|        |
Fujita Junior Hayato & Taro Nohashi_|                 |
                                    |Yapper Men__
Ken 45 & Rasse______________________                  |
                  |Ken 45 & Rasse___         |
The Great Sasuke & Daichi Sasaki____|         |        |
                           |Minamino & Ooma_|
Kesen Numajiro & Kinya Oyanagi______         |
                  |Minamino & Ooma__|
Takeshi Minamino & Maguro Ooma______|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2011


October 9 - 15, 2011

Shu & Kei Sato_____________________
                  |Satos________________
The Great Sasuke & Kesen Numajiro__|           |
                             |Satos___________	
Kenou & Kenbai_____________________           |        |
                  |Hayato & Hyugaji_____|        |
Fujita Junior Hayato & Rui Hyugaji_|                   |
                                     |Satos___
Takeshi Minamino & Manjimaru_______                    |
                  |Minamino & Manjimaru_         |
Kinya Oyanagi & Ken 45_____________|           |        |
                             |Yapper Men______|
Taro Nohashi & Rasse_______________           |
                  |Yapper Men___________|
Yapper Man #1 & #2_________________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2012


October 6 - October 8, 2012

Takeshi Minamino & Manji Maru________
                   |Minamino & Maru____
Shu & Kei Brahman____________________|          |
                             |Minamino & Maru__
Yapperman #1 & #2____________________          |         |
                   |Shinzaki & Oyanagi_|         |
Jinsei Shinzaki & Kinya Oyanagi______|                   |
                                      |Kenou & Hiugaji__
Fujita Junior Hayato & Daichi Sasaki_                   |
                   |Hayato & Sasaki____         |
Great Sasuke & Ayumu Gunji___________|          |         |
                             |Kenou & Hiugaji__|
Benham Ali & Owen Pheonix____________          |
                   |Kenou & Hiugaji____|
Kenou & Rui Hiugaji__________________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2013


October 5 - October 14, 2013

Taro Nohashi & Ayumu Gunji_________
                  |Nohashi & Gunji____
Kinya Oyanagi & Ken 45_____________|          |
                            |Nohashi & Gunji____
Takeshi Minaminno & Rasse__________          |          |
                  |Kenou & Yapper_____|          |
Kenou & Yapper Man #2______________|                    |
                                      |Nohashi & Gunji__
Fujita Junior Hayato & Brahman Shu_                    |
                  |Hayato & Shu_______          |
Kesen Numagirolamo & Mr. Pussy_____|          |          |
                            |Manjimaru & Sasaki_|
Yapper Man #1 & Katsuo_____________          |
                  |Manjimaru & Sasaki_|
Manjimaru & Daichi Sasaki__________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2014


October 4 - October 13, 2014

Brahmans Shu & Kei____________
               |Brahmans___________
Fujita Junior Hayato & Ken 45_|          |
                         |Brahmans_______
Kinya Oyanagi & Rui Hyugaji___          |        |
               |Minamino & Maru____|        |
Takeshi Minamino & Manji Maru_|                  |
                                 |Brahmans__
Kesen Numajiro & Kameshi______                  |
               |Numajiro & Kameshi_        |
Rasse & Kenbai________________|          |        |
                         |Sasaki & Gunji_|
Yapperman #1 & #2_____________          |
               |Sasaki & Gunji_____|
Daichi Sasaki & Ayumu Gunji___|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2015


October 4 - October 12, 2015

              Manjimaru & Yapper Man 3__
                           | 
Takeshi Minamino & Yapper Man 1_           |Manjimaru & Yapper 3__
                |Sasaki & Oyanagi_____|           |
Daichi Sasaki & Kinya Oyanagi___|                      |
                                       |Ken 45 & Yapper 2__
Brahman Shu & Eagles Mask_______                       |          |
                |Ken 45 & Yapper 2___________________________|          |
Ken 45 & Yapper Man 2___________|                                |
                                                 |Ken 45 & Yapper 2__
Brahman Kei & Ayumu Gunji_______                                 |
                |Kei & Gunji__________                      |
Kesen Numajiro & Kenbai_________|           |                     |
                           |Sasuke & Nohashi__________________________|
Gaina & Rui Hiugaji_____________           |
                |Sasuke & Nohashi_____|
The Great Sasuke & Taro Nohashi_|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2016


October 1 - 10, 2016

Yapper Man 1 & 2_____________
               |Yapper Man 1 & 2__
Kei & Shu Brahman____________|         |
                        |Yapper Man 1 & 2__
Numajiro Kesen & Ayumu Gunji_          |         |
               |Hayato & Ken 45___|         |
Fujita Jr. Hayato & Ken 45___|                   |
                                  |Yapper Man 1 & 2__
Rui Hiugaji & Kenbai_________                   |
               |Hiugaji & Kenbai__          |
Australian Wolf & Tim Kade___|         |         |
                        |Nohashi & Gaina___|
Takeshi Minamino & Manjimaru_          |
               |Nohashi & Gaina___|
Taro Nohashi & Gaina_________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2017


October 1 - 9, 2017

Manjimaru & Kengo_______________
                |Manjimaru & Kengo_
Ken45 & Louis Napoleon__________|         |
                          |Manjimaru & Kengo_
Koji Kawamura & Yasutaka Ohsera_          |         |
                |Sasaki & Numajiro_|         |
Daichi Sasaki & Kesen Numajiro__|                   |
                                   |Manjimaru & Kengo__
Brahmans Shu & Kei______________                   |
                |Brahmans__________          |
Yapper Man 1 & 2________________|         |         |
                          |Gaina & Nohashi___|
The Great Sasuke & Dick Togo____          |
                |Gaina & Nohashi___|
Gaina & Taro Nohashi____________|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2018


October 14, 2018 in Takizawa, Japan

Ken45 & Kengo___________________
                |Ken45 & Kengo_____
Dick Togo & Yone Genjin_________|         |
                          |Ken45 & Kengo_____
Brahmans Shu & Kei______________          |         |
                |DCO_______________|         |
Yapper Man 1 & 2________________|                   |
                                   |Ken45 & Kengo__
Rasse & Kenbai__________________                   |
                |Rasse & Kenbai____          |
Rui Hiugaji & Ayumu Gunji_______|         |         |
                          |Oosera & Kawamura_|
Taro Nohashi & Gaina____________          |
                |Oosera & Kawamura_|
Yasutaka Oosera & Koji Kawamura_|
Return to top of page


Futaritabi Tag Team Tournament 2019


October 14, 2019 in Fukushima, Japan

Yapper Man #1 & #2____________
               |Yapper Men_______________
Rui Hiugaji & Koju Takeda_____|             |
                            |Yapper Men_____
Taro Nohashi & Kengo__________             |        |
               |DDQ / Shinzaki & Matsuno_|        |
Tatsuya Hanami & Musashi______|                     |
                                    |Yapper Men__
Brahmans Shu & Kei____________                     |
               |Brahmans_________________        |
Dick Togo & Nogyo Boy Raito___|             |        |
                            |Kenbai & Rasse_|
The Great Sasuke & Kyu Mogami_             |
               |Kenbai & Rasse___________|
Kenbai & Rasse________________|
Note: Due to the first round DDQ, Jinsei Shinzaki & Gorgeous Matsuno
were inserted into the second round.

Return to top of page