2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2/13 6/13 2014 2015 2016 2017 _





Kaientai Dojo Tag League 2004


February 28 - March 27, 2004

1.Kengo Mashimo & Kunio Toshima (winners)10
2.Hi69 & Miyawaki8
3.Ryota Chikuzen & Sambo Oishi8
4.Daigoro Kashiwa & Teppei Ishizaka6
5.Kazma & Shiori Asahi4
6.Mr. X & Mr. X #24
7.Yoshiya & Joe Aoyama2

Semi-Final
Hi69 & Miyawaki beat Chikuzen & Oishi
(14:12) when Hi69 pinned Oishi

Grand Final
Mashimo & Toshima beat Hi69 & Miyawaki
(11:27) when Toshima pinned Hi69

Return to top of page










Kaientai Dojo Tag Tournament 2005


January 23 - February 27, 2005

Kengo Mashimo & Kazma_____________
                 |Mashimo & Kazma____
Yoshiya & Gentaro_________________|          |
                           |Mashimo & Kazma__
Psycho & Teppei Ishizaka__________          |         |
                 |Super X & Raito____|         |
Super X & Boso Boy Raito__________|                   |
                                    |Mashimo & Kazma______
Daigoro Kashiwa & Saburo Inematsu_                   |           |
                 |Kashiwa & Inematsu_         |           |
Yasu Urano & Mike Lee, Jr.________|          |         |           |
                           |Hi69 & Hino______|           |
Ofune & Apple Miyuki______________          |                    |
                 |Hi69 & Hino________|                    |
Hi69 & Yuji Hino__________________|                              |
                                               |Mashimo & Kazma__
Makoto Oishi & Shiori Asahi_______                              |
                 |Oishi & Asahi______                    |
Joe & Mr. X_______________________|          |                    |
                           |Oishi & Asahi____           |
Hajime Ishikawa & DJ Nira_________          |         |           |
                 |Miyawaki & Toshima_|         |           |
Miyawaki & Kunio Toshima__________|                   |Michinoku & Chikuzen_|
                                    |
Yuu Yamagata & Tomoka Nakagawa____                   |
                 |Michinoku & Chikuzen_________________|
Taka Michinoku & Ryota Chikuzen___|
Note: Mashimo & Kazma become the first K-Dojo Strongest-K Tag Champs.

Return to top of page










Kaientai Dojo Tag Tournament 2006


February 12 - March 12, 2006

Makoto Oishi & Shiori Asahi_______
                 |Oishi & Asahi______
Ryota Chikuzen & Kunio Toshima____|          |
                           |Oishi & Asahi____
Tomoka Nakagawa & Bambi___________          |         |
                 |Yoshiya & Miyuki___|         |
Yoshiya & Apple Miyuki____________|                   |
                                    |Oishi & Asahi__
Taka & Taku Michinoku_____________                   |        |
                 |Michinokus_________         |        |
Danshoku Dino & Psycho____________|          |         |        |
                           |Mashimo & Kazma__|        |
Yusaku Obata & Syu________________          |                 |
                 |Mashimo & Kazma____|                 |
Kengo Mashimo & Kazma_____________|                           |
                                            |Oishi & Asahi__
Hi69 & Haijme Ishikawa____________                           |
                 |Hi69 & Ishikawa____                 |
Yuji Hino & Saburo Inematsu_______|          |                 |
                           |Hi69 & Ishikawa__        |
Boso Boy Raito & Boso Boy Mild____          |         |        |
                 |Kashiwa & Ishizaka_|         |        |
Daigoro Kashiwa & Teppei Ishizaka_|                   |        |
                                    |Urano & Joe____|
Mr. X & Mike Lee, Jr._____________                   |
                 |Mr. X & Lee________         |
Super X & Yuu Yamagata____________|          |         |
                           |Urano & Joe______|
Miyawaki & Yoshiaki Yago__________          |
                 |Urano & Joe________|
Yasu Urano & Joe__________________|
Return to top of page










Kaientai Dojo Tag Tournament 2007


January 14 - February 3, 2007

             Makoto Oishi & Shiori Asahi__
                           |
Apple Miyuki & Taishi Takizawa_            |Oishi & Asahi_____
                |Toshima & Psycho______|         |
Kunio Toshima & Psycho_________|                     |
                                     |
Taka Michinoku & Kazma_________                     |Oishi & Asahi_____
                |Michinoku & Kazma_____          |         |
Miyawaki & Yoshiya_____________|           |         |         |
                           |Michinoku & Kazma_|         |
              Taku Anzawa & Kaji Yamato__|                   |
                                              |
                                              |
              Daigoro Kashiwa & DJ Nira__                   |Mashimo & Madoka__
                           |                   |
Yuji Hino & Saburo Inematsu____            |Urano & Lee_______          |
                |Urano & Lee___________|         |         |
Yasu Urano & Mike Lee, Jr._____|                     |         |
                                     |         |
Joe & Mr. X____________________                     |Mashimo & Madoka__|
                |Joe & Mr. X___________          |
Boso Boy Raito & Yuu Yamagata__|           |         |
                           |Mashimo & Madoka__|
               Kengo Mashimo & Madoka__|
Return to top of page










Kaientai Dojo Tag Tournament 2008


January 13 - February 7, 2008

             Shiori Asahi & Makoto Oishi__
                           |
Daigoro Kashiwa & Teppei Ishizaka_          |Asahi & Oishi______
                 |Miyuki & Yamagata__|          |
Apple Miyuki & Yuu Yamagata_______|                    |
                                     |Mashimo & Madoka__
Mr. X & Psycho____________________                    |         |
                 |Mashimo & Madoka_______________________|         |
Kengo Mashimo & Madoka____________|                             |
                                               |
Yuji Hino & Kazma_________________                              |Mashimo & Madoka__
                 |Hino & Kazma___________________________          |
Taka Michinoku & Joe______________|                    |         |
                                     |         |
Boso Boy Raito & Kaji Yamato______                    |Hino & Kazma______|
                 |Raito & Yamato_____          |
Kazma & Hiroshi Takizawa__________|          |          |
                           |Toshima & Inematsu_|
           Kunio Toshima & Saburo Inematsu__|
Return to top of page










Kaientai Dojo Tag League 2009


February 7 - 28, 2009

1.Taishi Takizawa & Hiro Tonai (winners)4
2.Yoshiya & Hardcore Kid Kojiro3
3.Boso Boy Raito & Boso Boy Left3
4.Makoto Oishi & Shiori Asahi2

1.Yuji Hino & Saburo Inematsu4
2.Kunio Toshima & Daigoro Kashiwa4
3.Taka Michinoku & Joe2
4.Kengo Mashimo & Ryuichi Sekine2

Semi-Final
Hino & Inematsu beat Toshima & Kashiwa
(7:05) when Hino pinned Kashiwa

Grand Final
Takizawa & Tonai beat Hino & Inematsu
(27:03) when Tonai pinned Inematsu

Return to top of page










Kaientai Dojo Tag League 2010


January 16 - February 14, 2010

1.Yuji Hino & Shiori Asahi (winners)4
2.Marines Mask & Kaji Tomato4
3.Kazma & Hiro Tonai4
4.Joe & Ryuichi Sekine0

1.Taka Michinoku & Taishi Takizawa4
2.Kengo Mashimo & Daigoro Kashiwa4
3.Bambi & Boso Boy Raito2
4.Kunio Toshima & Randy Takuya2

Semi-Finals
Hino & Asahi beat Kazma & Tonai and Marines & Tomato
(11:57) when Asahi pinned Kazma

Mashimo & Kashiwa beat Michinoku & Takizawa
(2:33) when Kashiwa pinned Michinoku

Grand Final
Hino & Asahi beat Mashimo & Kashiwa
(23:07) when Asahi pinned Kashiwa

Return to top of page










Kaientai Dojo Tag League 2011


January 15 - February 13, 2011

1.Yuji Hino & Saburo Inematsu5
2.Makoto Oishi & Hiro Tonai3
3.Daigoro Kashiwa & Marines Mask II2
4.Ricky Fuji & Hiroki2

1.Kengo Mashimo & Ryuichi Sekine (winners)4
2.Taishi Takizawa & Kaji Tomato4
3.Shiori Asahi & Yuki Sato2
4.Kazuhiro Tamura & Kotaro Nasu2

Semi-Finals
Mashimo & Sekine beat Oishi & Tonai
(14:39) when Mashimo pinned Tonai

Takizawa & Tomato beat Hino & Inematsu
(23:28) when Takizawa pinned Inematsu

Grand Final
Mashimo & Sekine beat Takizawa & Tomato
(27:30) when Sekine pinned Tomato

Return to top of page










Kaientai Dojo Tag League 2012


January 7 - 28, 2012

1.Taka Michinoku & Kengo Mashimo (winners)6
2.Makoto Oishi & Shiori Asahi4
3.Kaji Tomato & Eggplant Kotaro2
4.Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine0

1.Hiroki & Gentaro6
2.Yuji Hino & Ricky Fuji2
3.Hiro Tonai & Yuki Sato2
4.Daigoro Kashiwa & Marines Mask II2

Grand Final
Michinoku & Mashimo beat Hiroki & Gentaro
22:55) when Michinoku pinned Hiroki

Return to top of page










BO-SO Golden Tag Tournament 2013


February 9 - 24, 2013

          Yuji Hino & Saburo Inematsu__
                         |
                         |Hino & Inematsu__
Hiro Tonai & Ayumu Honda_______         |         |
                |Asahi & Sato_____|         |
Shiori Asahi & Yuki Sato_______|                  |Takizawa & Akito__
                                  |         |
Taka Michinoku & Ricky Fuji____                  |         |
                |Takizawa & Akito___________________|         |
Taishi Takizawa & Akito________|                           |
                                           |Takizawa & Akito__
Hiroki & Daigoro Kashiwa_______                            |
                |Hiroki & Kashiwa_                   |
Psycho & Kunio Toshima_________|         |                  |
                         |Mashimo & Sekine____________________|
Hiroshi Fukuda & Kotaro Nasu___         |
                |Mashimo & Sekine_|
Kengo Mashimo & Ryuichi Sekine_|
Return to top of page










Strongest-K Tag Title Tournament 2013


June 1 - 16, 2013

Daigoro Kashiwa & Ricky Fuji____
                |
Shiori Asahi & Hiro Tonai_______|Kashiwa & Fuji__
                |        |
Hiroshi Fukuda & Tank Nagai_____|        |
                         |Kashiwa & Fuji__
Saburo Inematsu & Kunio Toshima_         |
                |        |
Ryuichi Sekine & Kotaro Nasu____|Hino & Hiroki___|
                |
Yuji Hino & Hiroki______________|

Return to top of page










BO-SO Golden Tag Tournament 2014


February 1 - 16, 2014

Yuji Hino & Hiroki______________
                |Hino & Hiroki_______
Yoshikazu Yokoyama & Tank Nagai_|          |
                           |Hino & Hiroki__
Kunio Toshima & Yuma____________           |        |
                |Sekine & Nasu_______|        |
Ryuichi Sekine & Kotaro Nasu____|                  |
                                   |Hino & Hiroki__
Kengo Mashimo & Saburo Inematsu_                   |
                |Mashimo & Inematsu__        |
Shiori Asahi & Hiroshi Fukuda___|          |        |
                           |Tonai & Sato___|
Ricky Fuji & Daigoro Kashiwa____           |
                |Tonai & Sato________|
Hiro Tonai & Yuki Sato__________|
Return to top of page










BO-SO Golden Tag Tournament 2015


February 28 - March 8, 2015

Tank Nagai & Yuki Sato___________
                 |Nagai & Sato______
Hiro Tonai & Yoshihiro Horaguchi_|         |
                          |Nagai & Sato______
Ricky Fuji & Kotaro Yoshino______          |         |
                 |Asahi & Tomato____|         |
Shiori Asahi & Kaji Tomato_______|                   |
                                    |Nagai & Sato__
Yuji Hino & Hi69_________________                   |
                 |Hino & Hi69_______          |
Kengo Mashimo & Kunio Toshima____|         |         |
                          |Inematsu & Sekine_|
Taka & Yone Michinoku____________          |
                 |Inematsu & Sekine_|
Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine_|
Return to top of page










BO-SO Golden Tag Tournament 2016


February 27 - March 13, 2016

Taishi Takizawa & Kotaro Yoshino__
                 |Takizawa & Yoshino_
Saburo Inematsu & Daigoro Kashiwa_|          |
                           |Takizawa & Yoshino_
Kengo Mashimo & Kunio Toshima_____          |          |
                 |Mogami & Yoshida___|          |
Kyu Mogami & Ayato Yoshida________|                    |
                                     |Takizawa & Yoshino__
Taka Michinoku & Hi69_____________                    |
                 |Michinoku & Hi69___          |
Kaji Tomato & Auyumu Honda________|          |          |
                           |Nagai & Yuma_______|
Hiro Tonai & Yoshihiro Horaguchi__          |
                 |Nagai & Yuma_______|
Tank Nagai & Yuma_________________|
Return to top of page










BO-SO Golden Tag League 2017


January 8 - 29, 2017

1.Kengo Mashimo & Ayumu Honda4
2.Taishi Takizawa & Kotaro Yoshino4
3.Go Asakawa & Dinosaur Takuma2
4.Shiori Asahi & Shinichiro Tominaga2

1.Ayato Yoshida & Kyu Mogami (winners)4
2.Tank Nagai & Yuki Sato3
3.Kaji Tomato & Yuma3
4.Daigoro Kashiwa & Marines Mask2

Grand Final
Yoshida & Mogami beat Mashimo & Honda
(25:37) when Yoshida pinned Mashimo

Return to top of page