2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2012 2013 2015 2016 2017

K-Metal League 2002


July 23 - August 17, 2002

1.Kunio Toshima (winner)10
2.Yasu Urano10
3.Joe Aoyama8
4.Sambo Oishi6
5.Teppei Ishizaki6
6.Shiori Asahi2
7.Daisuke Matsumoto0

Grand Final: Toshima pinned Urano (8:08)

Return to top of page


K-Metal League 2003


August 2 - 31, 2003

1.Sambo Oishi (winner)10
2.Teppei Ishizaki6
3.Shiori Asahi6
4.DJ Nira4
5.Taku Joetsu2
6.Mike Lee, Jr.0

Semi-Finals: Ishizaka beat Asahi (12:04) via submisison

Grand Final: Oishi pinned Ishizaka (12:28)

Return to top of page


K-Metal League 2004


July 19 - August 22, 2004

1.Yuji Hino5
2.Shiori Asahi (winner)4
3.Kazma4
4.Isami3
5.Hajime Ishikawa2
6.Saburo Inematsu2
7.Taku Joetso1

Semi-Finals: Asahi pinned Kazma (5:40)

Grand Final: Asahi beat Hino (11:48) via submisison

Return to top of page


K-Metal League 2005


April 24 - May 15, 2005

1.Nobutaka Moribe (winner)5
2.Hajime Ishikawa5
3.Masahiro Takanashi4
4.Taku Joetsu3
5.Saburo Inematsu3
6.Yusaku Obata1
7.Tomoka Nakagawa0

Grand Final: Moribe pinned Ishikawa (12:13)

Return to top of page


K-Metal League 2006


April 29 - May 7, 2006

1.Taku Michinoku (winner)4
2.Yusaku Obata4
3.DJ Nira3
4.Daisuke Sasaki2
5.Guillermo Akiba1
6.Bambi1

Grand Final: Michinoku beat Obata (13:20)

Return to top of page


K-Metal League 2007


April 29 - May 6, 2007

1.Randy Takuya (winner)3
2.Kaji Yamato3/td>
3.Taishi Takizawa2
4.Hiro Tonai2
5.Tadanobu Fujisawa1

Grand Final: Takuya TKO Yamato (13:38)

Return to top of page


K-Metal League 2008


May 1 - 6, 2008

1.Taishi Takizawa (winner)6
2.Hiro Tonai5
3.Kaji Yamato5
4.Tadanobu Fujisawa2
5.Ryuichi Sekine2

Semi-Finals: Tonai pinneed Yamato (4:37)

Grand Final: Takizawa pinned Tonai (14:32)

Return to top of page


K-Metal League 2009


April 29 - May 6, 2009

1.Randy Takuya (winner)5
2.Hiro Tonai5
3.Ryuichi Sekine4
4.Ryuichi Kawakami4
5.Yusuke Shiranamin2

Grand Final: Takuya beat Hiro Tonai (13:46)

Return to top of page


K-Metal League 2010


April 29 - May 5, 2010

1.Kazuki Hashimoto (winner)4
2.Taketo Iwako4
3.Shinya Matsuyuki2
4.Toru Sugiura2

Grand Final: Hashimoto pinned Iwako (12:47)

Return to top of page


No event was held in 2011K-Metal League 2012


April 28 - May 6, 2012

1.Eggplant Nasu (winner)6
2.Hiroshi Fukuda6
3.Ayumu Honda4
4.Tetsuya Endo2
5.Daishi2

Grand Final: Nasu beat Fukuda (15:27) via submision

Return to top of page


K-Metal League 2013


April 28 - May 6, 2013

1.Tank Nagai (winner)6
2.Hideyoshi Kamitani6
3.Ayumu Honda4
4.Jonathon Bader2
5.Daichi Kazato2

Grand Final: Nagai pinned Kamitani (16:46)

Return to top of page


No league was held in 2014
K-Metal League 2015


May 2 - 6, 2015

1.Takayuki Ueki6
2.Kotaro Yoshino (winner)5
3.Kouki Iwasaki4
4.Yoshihiro Horiguchi3
5.Yuma2

Grand Final: Yoshino pinned Ueki (9:46)

Return to top of page


K-Metal League 2016


April 29 - May 5, 2016

1.Kyu Mogami6
2.Ayato Yoshida (winner)6
3.Rekka4
4.Go Asakawa4
5.Takuya Nomura0

Grand Final: Yoshida pinned Mogami (10:05)

Return to top of pageK-Metal League 2017


April 29 - May 7, 2017

1.Yuki Ueno6
2.Go Asakawa (winner)6
3.Kyu Mogami4
4.Yuu Iizuka2
5.Marines Mask2

Grand Final: Asakawa pinned Ueno (18:08)

Return to top of page