DJ Battle Tournament 1998 DJ Battle Tournament 1999
Take the Royal Tournament 2001 Koushien League 2003
Young Drama Cup 2009 Young Drama Cup 2010
Top of the Dramatic Cruiser Tournament 2013 D-King Grand Prix 2018
D-King Grand Prix 2019 _DJ Battle Tournament 1998


April 30, 1998 in Kitazawa, Japan

Kamen Shooter Super Rider_
             |Rider___
Tanomusaku Toba___________|    |
                  |Rider___
Kyohei Mikami_____________     |    |
             |Takeru__|    |
Great Takeru______________|         |
                      |Rider__
Asian Cougar______________         |
             |Cougar__     |
Hidetomo Egawa____________|    |    |
                  |Nozawa__|
Yuki Nishino______________     |
             |Nozawa__|
Kazushige Nozawa__________|

Return to top of page


DJ Battle Tournament 1999


April 27, 1999 in Kitazawa, Japan

Kyohei Mikami______
          |Mikami__
Tanomusaku Toba____|    |
              |Mikami__
Mitsunobu Kikuzawa_     |    |
          |Onryo___|    |
Onryo______________|         |
                   |Mikami__
Takeshi Sasaki_____         |
          |Sasaki__     |
Akinori Tsukioka___|    |    |
              |Cougar__|
Nosawa_____________     |
          |Cougar__|
Asian Cougar_______|

Return to top of page


Take the Royal Tournament 2001


April 29, 2001 in Kitazawa, Japan

Mikami______________
          |Mikami____
Tanomusaku Toba_____|     |
                |Mikami___
Restu Maekawa_______      |     |
          |Sasaki____|     |
Takeshi Sasaki______|          |
                     |Mikami___
Tomohiko Hashimoto__           |     |
          |Hashimoto_     |     |
Black Showa_________|     |     |     |
                |Power____|     |
Konica Man__________      |          |
          |Power_____|          |
Super Uchu Power____|               |
                          |Mikami___
Sanshiro Takagi_____                |
          |Takagi____          |
Exciting Yoshida____|     |          |
                |Takagi___     |
Issei Fujisawa______      |     |     |
          |Ishii_____|     |     |
Tomohiro Ishii______|          |     |
                     |Sawada___|
Hebikage____________           |
          |Hebikage__     |
Buta-Mamushi________|     |     |
                |Sawada___|
Chotaro Kamoi_______      |
          |Sawada____|
Poison Sawada Julie_|

Return to top of page


Koushien League 2003


July 26 - August 30, 2003 in Chiba, Japan
1.Kudo (winner)6
2.Ryu Echigo6
3.Seiya Morohashi6
4.Yoshihiro Sakai6
5.Futoshi Miwa4
6.Daichi Kakimoto0
1.OK Revolution9
2.Yusuke Inokuma6
3.Kikujiro Umezawa6
4.Shuji Ishikawa4
5.Showa-taro0
6.Seiji Ishikawa0
Semi-Finals: Kudo beat Revolution (10:04) -- Echigo beat Inokuma (9:42)

Grand Final: Kudo beat Echigo (16:27)

Return to top of page


Young Drama Cup 2009


September 13 - October 25, 2009

1.Sasaki & Gabbana8
2.Keisuke Ishii (winner)7
3.Yukihiro Abe7
4.Tomokazu Taniguchi2
5.Takao Soma2
6.Gota Ihashi2

Grand Final: Ishii pinned Gabbana (13:24)

Return to top of page


Young Drama Cup 2010


October 14 - November 28, 2010

1.Takao Soma (winner)8
2.Keisuke Ishii7
3.Shigehiro Irie6
4.Yukihiro Abe5
5.Rion Mizuki2
6.Kazuki Hirata2

Grand Final: Soma pinned Ishii (15:10)

Return to top of page


Top of the Dramatic Cruiser Tournament 2013


June 2, 2013 in Tokyo, Japan

Marines Mask______
         |Takanashi_
Masa Takanashi____|     |
               |Takaiwa_
Tatsuhito Takaiwa_      |    |
         |Takaiwa___|    |
El Samurai________|          |
                   |Takaiwa__
Kikutaro__________          |
         |Usuda_____     |
Katsumi Usuda_____|     |    |
               |Mikami__|
Mikami____________      |
         |Mikami____|
Onryo_____________|

Return to top of page


D-King Grand Prix 2018


January 5 - 28, 2018
1.Harashima8
2.Konosuke Takeshita7
3.Testuya Endo7
4.Keisuke Ishii6
5.Joey Ryan6
6.Jiro Kuroshio6
7.Masahiro Takanashi2
1.Shuji Ishikawa10
2.Kazusada Higuchi6
3.Mike Bailey6
4.Daisuke Sasaki6
5.Soma Takao6
6.Akito4
7.Yukio Sakaguchi4

Grand Final: Ishikawa pinned Harashima (19:12)

Return to top of page


D-King Grand Prix 2019


November 30 - December 30, 2018
1.Go Shiozaki10
2.Kazusada Higuchi6
3.Harashima6
4.Akita6
5.Daisuke Sasaki6
6.Mao4
7.Puma King4
1.Konosuke Takeshita8
2.Shinya Aoki8
3.Tetsuya Endo6
4.Sammy Guevara6
5.Mike Baiely6
6.Masahiro Takanashi4
7.Soma Takao4

Grand Final: Takeshita pinned Shiozaki (23:07)

Return to top of page