DJ Battle Tournament 1998 DJ Battle Tournament 1999
Take the Royal Tournament 2001 Koushien League 2003
Young Drama Cup 2009 Young Drama Cup 2010
Top of the Dramatic Cruiser Tournament 2013 D-King Grand Prix 2018
D-King Grand Prix 2019 D-King Grand Prix 2020DJ Battle Tournament 1998


April 30, 1998 in Kitazawa, Japan

Kamen Shooter Super Rider_
             |Rider___
Tanomusaku Toba___________|    |
                  |Rider___
Kyohei Mikami_____________     |    |
             |Takeru__|    |
Great Takeru______________|         |
                      |Rider__
Asian Cougar______________         |
             |Cougar__     |
Hidetomo Egawa____________|    |    |
                  |Nozawa__|
Yuki Nishino______________     |
             |Nozawa__|
Kazushige Nozawa__________|

Return to top of page


DJ Battle Tournament 1999


April 27, 1999 in Kitazawa, Japan

Kyohei Mikami______
          |Mikami__
Tanomusaku Toba____|    |
              |Mikami__
Mitsunobu Kikuzawa_     |    |
          |Onryo___|    |
Onryo______________|         |
                   |Mikami__
Takeshi Sasaki_____         |
          |Sasaki__     |
Akinori Tsukioka___|    |    |
              |Cougar__|
Nosawa_____________     |
          |Cougar__|
Asian Cougar_______|

Return to top of page


Take the Royal Tournament 2001


April 29, 2001 in Kitazawa, Japan

Mikami______________
          |Mikami____
Tanomusaku Toba_____|     |
                |Mikami___
Restu Maekawa_______      |     |
          |Sasaki____|     |
Takeshi Sasaki______|          |
                     |Mikami___
Tomohiko Hashimoto__           |     |
          |Hashimoto_     |     |
Black Showa_________|     |     |     |
                |Power____|     |
Konica Man__________      |          |
          |Power_____|          |
Super Uchu Power____|               |
                          |Mikami___
Sanshiro Takagi_____                |
          |Takagi____          |
Exciting Yoshida____|     |          |
                |Takagi___     |
Issei Fujisawa______      |     |     |
          |Ishii_____|     |     |
Tomohiro Ishii______|          |     |
                     |Sawada___|
Hebikage____________           |
          |Hebikage__     |
Buta-Mamushi________|     |     |
                |Sawada___|
Chotaro Kamoi_______      |
          |Sawada____|
Poison Sawada Julie_|

Return to top of page


Koushien League 2003


July 26 - August 30, 2003 in Chiba, Japan
1.Kudo (winner)6
2.Ryu Echigo6
3.Seiya Morohashi6
4.Yoshihiro Sakai6
5.Futoshi Miwa4
6.Daichi Kakimoto0
1.OK Revolution9
2.Yusuke Inokuma6
3.Kikujiro Umezawa6
4.Shuji Ishikawa4
5.Showa-taro0
6.Seiji Ishikawa0
Semi-Finals: Kudo beat Revolution (10:04) -- Echigo beat Inokuma (9:42)

Grand Final: Kudo beat Echigo (16:27)

Return to top of page


Young Drama Cup 2009


September 13 - October 25, 2009

1.Sasaki & Gabbana8
2.Keisuke Ishii (winner)7
3.Yukihiro Abe7
4.Tomokazu Taniguchi2
5.Takao Soma2
6.Gota Ihashi2

Grand Final: Ishii pinned Gabbana (13:24)

Return to top of page


Young Drama Cup 2010


October 14 - November 28, 2010

1.Takao Soma (winner)8
2.Keisuke Ishii7
3.Shigehiro Irie6
4.Yukihiro Abe5
5.Rion Mizuki2
6.Kazuki Hirata2

Grand Final: Soma pinned Ishii (15:10)

Return to top of page


Top of the Dramatic Cruiser Tournament 2013


June 2, 2013 in Tokyo, Japan

Marines Mask______
         |Takanashi_
Masa Takanashi____|     |
               |Takaiwa_
Tatsuhito Takaiwa_      |    |
         |Takaiwa___|    |
El Samurai________|          |
                   |Takaiwa__
Kikutaro__________          |
         |Usuda_____     |
Katsumi Usuda_____|     |    |
               |Mikami__|
Mikami____________      |
         |Mikami____|
Onryo_____________|

Return to top of page


D-King Grand Prix 2018


January 5 - 28, 2018
1.Harashima8
2.Konosuke Takeshita7
3.Testuya Endo7
4.Keisuke Ishii6
5.Joey Ryan6
6.Jiro Kuroshio6
7.Masahiro Takanashi2
1.Shuji Ishikawa10
2.Kazusada Higuchi6
3.Mike Bailey6
4.Daisuke Sasaki6
5.Soma Takao6
6.Akito4
7.Yukio Sakaguchi4

Grand Final: Ishikawa pinned Harashima (19:12)

Return to top of page


D-King Grand Prix 2019


November 30 - December 30, 2018
1.Go Shiozaki10
2.Kazusada Higuchi6
3.Harashima6
4.Akita6
5.Daisuke Sasaki6
6.Mao4
7.Puma King4
1.Konosuke Takeshita8
2.Shinya Aoki8
3.Tetsuya Endo6
4.Sammy Guevara6
5.Mike Baiely6
6.Masahiro Takanashi4
7.Soma Takao4

Grand Final: Takeshita pinned Shiozaki (23:07)

Return to top of page


D-King Grand Prix 2020


November 29 - December 28, 2019
1.Tetsuya Endo7
2.Chris Brookes7
3.Keisuke Ishii6
4.Konosuke Takeshita6
5.Chihiro Hashimoto6
6.Yuki Iino6
7.Yuki Ueno4
1.Masato Tanaka11
2.Harashima9
3.Daisuke Sasaki8
4.Yukio Sakaguchi4
5.Soma Takao4
6.Bull James4
7.Naomi Yoshimura2

Grand Final: Tanaka pinned Endo (23:57)

Return to top of page