2011 2012 2013 2015 2017
Death Match Survivor League 2011


February 6 - April 18, 2011

1.Takashi Sasaki (winner)8
2.Jaki Numazawa4
3.Kankuro Hoshino4
4.Shadow WX4
5.Isami Kodaka0
1.Masashi Takeda6
2.Jun Kasai4
3.Yuko Miyamoto4
4.Abdullah Kobayashi4
5.Drake Younger2

Grand Final: Sasaki beat Takeda (21:43)

Return to top of page

Death Match Survivor League 2012


February 26 - March 26, 2012

1.Daisuke Sekimoto10
2.Sami Callihan8
3.Yuji Okabayashi6
4.Masashi Otani2
5.Ryuichi Kawakami2
6.Takumi Tsukamoto2
1.Yoshihito Sasaki (winner)10
2.Bad Bones8
3.Brahman Shu6
4.Shinobu4
5.Shinya Ishikawa2
6.Kazuki Hashimoto0

Grand Final: Sasaki pinned Takeda (21:43)

Return to top of page

Death Match Survivor League 2013


March 4 - April 10, 2013

1.Ryuji Ito (winner)10
2.Yuko Miyamaoto8
3.Drake Younger6
4.Jaki Numazawa4
5.Shadow WX2
6.Kankuro Hoshino0
1.Isami Kodaka10
2.Masashi Takeda8
3.Danny Havoc4
4.Abdullah Kobayashi4
5.Saburo Inematsu4
6.Takumi Tsukamoto0

Grand Final: Ito beat Kodaka (34:30) in three falls

Return to top of page

No league was held in 2014
Death Match Survivor League 2015


March 1 - April 19, 2015

1.Masashi Takeda8
2.Ryuiji Ito6
3.Kankuro Hoshino6
4.Jaki Numazawa4
5.Ryuichi Sekine4
6.Masaya Takahashi2
1.Isami Kodaka8
2.Abdullah Kobayashi (winner)6
3.Masato Inaba6
4.Takumi Tsukamoto4
5.Saburo Inematsu4
6.Takayuki Ueki2

Semi-Finals: Kobayashi beat Takeda (13:03) -- Kodaka beat Ryuji Ito (15:10)

Grand Final: Kobayashi beat Kodaka (20:38)

Return to top of page

No league was held in 2016
Death Match Survivor League 2017


March 5 - April 8, 2017

1.Isami Kodaka8
2.Kenji Fukimoto6
3.Ryuji Ito6
4.Takumi Tasukamoto4
5.Takayuki Ueki4
6.Toshiyuki Sakuda2
1.Masaya Takahashi (winner)8
2.Jaki Numazawa6
3.Masashi Takeda6
4.Ryuichi Sekine4
5.Yuko Miyamoto4
6.Kankuro Hoshino2

Semi-Finals: Kodaka beat Numazawa (6:10) -- Takahashi beat Fukimoto (10:06)

Grand Final: Takahashi beat Kodaka (13:49)

Return to top of page