2001 2004
Big Japan Six Man Tag League 2001


October 20 - 25, 2001

1.Kamikaze, Hideki Hosaka, & Shunme Matsuzaki (winners)5
2.Mens Teioh, Daisuke Sekimoto, & Ryuji Ito4
3.Jun Kasai, Madman Pondo, & Ruckus2
4.Daikokubo Benkei, Abdullah Kobayashi, & Naoki Numazawa1

Return to top of page

Big Japan Six Man Tag Tournament 2004


October 15 - 27, 2001

Hero, Black Angel Numazawa, & Super-X____________
                         |Hero, Numazawa, & Super-X_
Kunio Toshima, Katsumasa Inoue, & Mineo Fujita___|             |
                                      |Hero, Numazawa, & Super-X__
Kudo, Daichi Kakimoto, & Taku____________________              |              |
                         |Masimo, Hara, & Asahi_____|              |
Kengo Masimo, Manabu Hara, & Shiori Asahi________|                           |
                                                    |Hero, Numazawa, & Super-X__
Kazuhiro Tamura, Masanori Ishikura, & Yuji Hino__                            |
                         |Sekimoto, Miwa, & Sasaki__              |
Daisuke Sekimoto, Futoshi Miwa, & Kyosuke Sasaki_|             |              |
                                      |Ishikawa, Moriyama, & Kent_|
                                      |
                 Shuji Ishikawa, Hiroshi Moriyama, & Kent__|
Return to top of page