Grand Prix Tournament 2000 J Cup Qualifying Tournament 2000
Hayabusa Cup 2002 Number 1 of Japan Tournament 2004
New Generation Battle Tournament 2005 Strong Style Tournament Rising 2013
Grand Prix Tournament 2000


January 2 - February 22, 2000

Mike Samples_____
         |Samples__
Daikokubo Benkei_|     |
              |Samples__
Ryuji Yamakawa___     |     |
         |Honma____|     |
Tomoaki Honma____|          |
                   |Samples__
Crazy Sheik______          |
         |Sheik____     |
Jun Kasai________|     |     |
              |Shadow___|
Winger___________     |
         |Shadow___|
Shadow WX________|

Return to top of page


J Cup Big Japan Qualification Tournament 2000


February 23 - March 2, 2000

  Guerrero de la Futura_
             |Teioh___
Ryuji Ito________     |    |
         |Teioh___|    |
Mens Teioh_______|         |
                  |Teioh__
Masayoshi Motegi_         |
         |Motegi__     |
Winger___________|    |    |
             |Motegi__|
        Fantastik__|

Return to top of page


Hayabusa Cup 2002


April 14 - May 6, 2002

1.Ryuji Ito (winner)8
2.Satoru Makita8
3.Daisaku Shimoda7
4.Katsumasa Inoue2
5.Naoki Numazawa2
6.Yuji Kamijo1

Grand Final: Ito pinned Makita (10:39)

Return to top of page

Number 1 of Japan Tournament 2004


September 5, 2004 in Kitazawa, Japan

        Ryuji Yamakawa__
                |
Abdullah Kobayashi___     |Numazawa_
           |Numazawa_|     |
Black Angel Numazawa_|          |
                     |
Katsumasa Inoue______          |Sekimoto__
           |Inoue____     |
Shadow WX____________|     |     |
                |Sekimoto_|
       Daisuke Sekimoto__|

Return to top of page


New Generation Battle Tournament 2005


January 9, 2005 in Yokohama, Japan

Daisuke Sekimoto_____
           |Sekimoto_
Kunio Toshima________|     |
                |Sekimoto_
Masanori Ishikura____     |     |
           |Fujita___|     |
Mineo Fujita_________|          |
                     |Sekimoto__
Kyosuke Sasaki_______          |
           |Sasaki___     |
Black Angel Numazawa_|     |     |
                |Hero_____|
Manabu Hara__________     |
           |Hero_____|
Hero_________________|

Return to top of page


Strong Style Tournament Rising 2013


May 24 - June 5, 2013 in Tokyo, Japan

Yuji Okabayashi____
          |Okabayashi_
Madoka_____________|      |
                |Okabayashi_
Jun Ogawauchi______      |      |
          |Crist______|      |
Jake Crist_________|            |
                      |Okabayashi_
Kazuki Hashimoto___            |      |
          |Hashimoto__      |      |
Shinobu____________|      |      |      |
                |Sasaki_____|      |
Abdullah Kobayashi_      |            |
          |Sasaki_____|            |
Yoshihito Sasaki___|                  |
                            |Kawakami__
Shinya Ishikawa____                  |
          |Ishikawa___            |
Yuichi Taniguchi___|      |            |
                |Ishikawa___      |
Atsushi Ohashi_____      |      |      |
          |Anthony____|      |      |
Jack Anthony_______|            |      |
                      |Kawakami___|
Masato Inaba_______            |
          |Inaba______      |
Amigo Suzuki_______|      |      |
                |Kawakami___|
DJ Hyde____________      |
          |Kawakami___|
Ryuichi Kawakami___|

Return to top of page