2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Real World Junior Heavyweight
Tag Team League 2002


September 8 - 22, 2002

1.Kendo Kashin & Robbie Brookside6
2.Kaz Hayashi & Jimmy Yang (winners)5
3.Masa Fuchi & Gran Hamada5
4.Ryuji Hijikara & Kazushi Miyamoto2
5.Gran Naniwa & Dark Guerrera2

Semi-Final
Hayashi & Yang beat Hamada & Fuchi
(15:47) when Hayashi pinned Fuchi

Grand Final
Hayashi & Yang beat Ka Shin & Brookside
(13:52) when Hayashi pinned Brookside

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2006


February 25 - March 10, 2006

1.Shuji Kondo & Brother Yasshi10
2.Nosawa Rongai & Mazada (winners)6
3.Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori4
4.Ryuji Hijikata & Akira4
5.Kaz Hayashi & Taka Michinoku4
6.Kikutaro & Kikujiro2

Grand Final
Rongai & Mazada beat Kondo & Yasshi
(18:06) when Mazada pinned Yasshi

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2008


March 12 - 23, 2008

1.Ryuji Hijikata & Katsuhiko Nakajima (winners)6
2.Kaz Hayashi & El Samurai6
3.Shuji Kondo & Silver King5
4.Nosawa Rongai & Mazada5
5.T28 & Kushida4
6.Hiroshi Yamato & Kai4

Grand Final
Hijikata & Nakajima beat Hayashi & Samurai
(24:20) when Hijikata pinned Hayashi

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2009


April 17 - 29, 2009

1.Minoru & Toshizo (winners)6
2.Kaz Hayashi & Shuji Kondo6
3.Masanobu Fuchi & El Samurai5
4.Nosawa Rongai & Mazada5
5.Petey Williams & Phil Atlas4
6.Hiroshi Yamato & Kai4

Grand Final
Minoru & Toshizo beat Hayashi & Kondo
(18:45) when Toshizo pinned Hayashi

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2010


April 18 - 29, 2010

1.Super Crazy & Bushi (winners)5
2.Shuji Kondo & Hiroshi Yamato5
3.Kaz Hayashi & Kai4
4.Minoru & Hate2
5.Nosawa Rongai & Mazada2

Grand Final
Crazy & Bushi beat Kondo & Yamato
(19:44) when Crazy pinned Yamato

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2011


April 17 - 30, 2011

1.Koji Kanemoto & Minoru10
2.Kaz Hayashi & Kai (winners)9
3.Shuji Kondo & Hiroshi Yamato7
4.Super Crazy & Bushi6
5.Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi4
6.Hikaru Sato & Kikutaro4
7.Mazada & Super Hate2

Grand Final
Hayashi & Kai beat Kanemoto & Minoru
(30:45) when Kai pinned Minoru

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2012


April 1 - 14, 2012

1.Bushi & Sushi6
2.Kaz Hayashi & Shuji Kondo (winners)6
3.Koji Kanemoto & Minoru Tanaka5
4.Hiroshi Yamato & Hikaru Sato5
5.Kai & Gillette4
6.Kenny Omega & Michael Nakazawa4

Grand Final
Hayashi & Kondo beat Bushi & Sushi
(16:10) when Kondo pinned Sushi

Return to top of page

Junior Heavyweight Tag Team League 2013


March 30 - April 7, 2013

1.Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki (winners)7
2.Hiroshi Yamato & Hikaru Sato6
3.Koji Kanemoto & Minoru Tanaka5
4.Kaz Hayashi & Shuji Kondo4
5.Yoshinobu Kanemaru & Masa Fuchi4
6.Sushi & Andy Wu4

Grand Final
Suzuki & Aoki beat Yamato & Sato
(23:15) when Suzuki pinned Yamato

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2014


October 8 - 22, 2014

1.Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon6
2.Atsushi Aoki & Hikaru Sato (winners)5
3.Keisuke Ishii & Takao Soma5
4.Ryuji Hijikata & Sushi4
5.Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima0

Semi-Final
Aoki & Sato beat Ishii & Soma
(7:08) when Aoki forced Soma to submit

Grand Final
Aoki & Sato beat Kanemaru & Dragon
(22:07) when Sato forced Kanemaru to submit

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2015


October 10 - 23, 2015

1.Atsushi Aoki & Hikaru Sato (winners)6
2.Isami Kodaka & Yuko Miyamoto5
3.Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon4
4.Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima3
5.Takeshi Minamino & Manjimaru2

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2016


November 12 - 17, 2016

1.Atsushi Aoki & Hikaru Sato (winners)5
2.Soma Takao & Yuma Aoyagi5
3.Kazuhiro Tamura & Daichi Kazato4
4.Takeshi Minamino & Black Tiger V4
5.Koji Iwamoto & Fuminori Abe2

Grand Final
Aoki & Sato beat Takao & Aoyagi
(16:15) when Sato pinned Aoyagi

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2017


November 3 - 9, 2017

1.Masashi Takeda & Atsushi Maruyama (winners)6
2.Black Tiger VII & Black Spider VII4
3.Atsushi Aoki & Hikaru Sato4
4.Kotaro Suzuki & Keiichi Sato4
5.Koji Iwamoto & Yusuke Okada2

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2018


August 3 - 25, 2018

1.Koji Iwamoto & Yoshihiro Tajiri (winners)8
2.Atsushi Aoki & Hikaru Sato6
3.Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker6
4.Shuji Kondo & Kotaro Suzuki6
5.Kaji Tomato & Shiori Asahi6
6.Atsushi Maruyama & Masashi Takeda6
7.Black Menso~re & Black Tiger VII4

Return to top of page

Junior Tag Battle of Glory 2019


July 17 - 28, 2019

1.Kagetora & Yosuke Santa Maria7
2.Yusuke Okada & Hikaru Sato (winners)6
3.Atsushi Maruyama & Black Menso~re5
4.Tsutomu Oosugi & Banana Senga5
5.Koji Iwamoto & Keiichi Sato4
6.Hokuto Omori & Akira Francesco3

Grand Final
Okada & Sato beat Kagetora & Santa Maria
(22:05) when Sato submitted Kagetora

Return to top of page