2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Champion Carnival 2010


April 3 - 11, 2010
1.Minoru Suzuki (winner)6
2.Masayuki Kono5
3.Satoshi Kojima4
4.Ryoto Hama4
5.Seiya Sanada0
1.Masakatsu Funaki7
2.Suwama5
3.Kiyoshi4
4.Rene Dupree2
5.Taiyo Kea2
Semi-Finals: Funaki beat Kono (13:12) via submission -- Suzuki pinned Suwama (16:46)

Grand Final: Suzuki beat Funaki (13:37) via submission

Return to top of page


Champion Carnival 2011


April 8 - 13, 2010
1.Yuji Nagata (winner)8
2.Suwama6
3.Kono6
4.Masakatsu Funaki6
5.Takao Omori4
6.Ryoto Hama0
1.Seiya Hamada8
2.Jun Akiyama7
3.Minoru Suzuki6
4.Taiyo Kea5
5.Joe Doering4
6.Kenso0
Grand Final: Nagata pinned Sanada (22:44)

Return to top of page


Champion Carnival 2012


April 21 - May 7, 2012
1.Yuji Nagata9
2.Suwama7
3.Daisuke Sekimoto6
4.Masayuki Kono6
5.Takao Omori6
6.Kenso4
7.Ryota Hama4
1.Akebono10
2.Taiyo Kea (winner)9
3.Manabu Soya8
4.Yuji Okabayashi5
5.Seiya Sanada4
6.Takumi Soya2
7.Yutaka Yoshie2
Semi-Finals: Kea pinned Yuji Nagata (11:51) -- Suwama pinned Akebono (8:18)

Grand Final: Kea pinned Suwama (22:33)

Return to top of page


Champion Carnival 2013


April 18 - 29, 2013
1.Go Shiozaki8
2.Seiya Sanada7
3.Suwama5
4.Masayuki Kono4
5.Takao Omori4
6.Ryota Hama2
1.Jun Akiyama (winner)8
2.Kai6
3.Akebono4
4.Masakatsu Funaki4
5.Kenso4
6.Joe Doering4
Semi-Finals: Kai beat Shiozaki (16:09) via submission -- Akiyama pinned Sanada (12:33)

Grand Final: Akiyama pinned Kai (18:57)

Return to top of page


Champion Carnival 2014


April 13 - 27, 2014
1.Takao Omori (winner)8
2.Suwama8
3.Akebono6
4.Kendo Kashin4
5.Kento Miyahara2
6.Osamu Nishimura0
1.Jun Akiyama8
2.Joe Doering8
3.Go Shiozaki7
4.Zeus3
5.Kenso2
6.Yutaka Yoshie2
Grand Final: Omori pinned Akiyama (17:14)

Return to top of page


Champion Carnival 2015


April 5 - 25, 2015
1.Suwama7
2.Go Shiozaki7
3.Takao Omori6
4.Kengo Mashimo4
5.Yutaka Yoshie2
6.The Bodyguard2
1.Akebono (winner)8
2.Kento Miyahara7
3.Jun Akiyama6
4.Joe Doering6
5.Zeus3
6.Kenso0
Grand Final: Akebono pinned Suwama (16:25)

Return to top of page


Champion Carnival 2016


April 9 - 24, 2016
1.Daisuke Sekimoto (winner)8
2.Kento Miyahara7
3.Kengo Mashimo7
4.The Bodyguard6
5.Super Tiger6
6.Jun Akiyama6
7.Naoya Nomura2
1.Zeus10
2.Ryouji Sai8
3.Yutaka Yoshie8
4.Takao Omori6
5.Atsushi Aoki6
6.Hideyoshi Kamitani2
7.Jake Lee2
Grand Final: Sekimoto pinned Zeus (24:11)

Return to top of page


Champion Carnival 2017


April 16 - 30, 2017
1.Joe Doering8
2.Kento Miyahara7
3.Daisuke Sekimoto7
4.Ryouji Sai6
5.Kai6
6.Zeus6
7.Jake Lee2
1.Shuji Ishikawa (winner)9
2.Kengo Mashimo8
3.Suwama8
4.The Bodyguard6
5.Daichi Hashimoto4
6.Naoya Nomura4
7.Takao Omori3
Grand Final: Ishikawa pinned Joe Doering (15:13)

Return to top of page


Champion Carnival 2018


April 7 - 30, 2018
1.Kento Miyahara10
2.Yuji Hino8
3.Shuji Ishikawa8
4.Joe Doering8
5.Shingo Takagi8
6.Ryouji Sai6
7.Naoya Nomura4
8.The Bodyguard4
1.Naomichi Marufuji (winner)10
2.Zeus8
3.Suwama8
4.Jun Akiyama8
5.Yoshitatsu6
6.Kai6
7.Dylan James6
8.Yutaka Yoshie4
Grand Final: Marufuji pinned Miyahara (24:49)

Return to top of page


Champion Carnival 2019


April 4 - 29, 2019
1.Kento Miyahara (winner)10
2.Dylan James9
3.Yuji Okabayashi9
4.Shuji Ishikawa9
5.Zeus8
6.Atsushi Aoki8
7.Ryouji Sai7
8.Yuma Aoyagi6
9.Gianni Valleta6
1.Jake Lee10
2.Naoya Noumura10
3.Suwama8
4.Joe Doering8
5.Yoshitatsu8
6.Daichi Hashimoto8
7.Takashi Yoshida8
8.Joel Redman6
9.Sam Adonis6
Grand Final: Miyahara pinned Lee (27:23)

Return to top of page